Dzisiaj nowelizacja KPC weszła w życie!

Dzisiaj nowelizacja KPC weszła w życie!

Dzisiaj, czyli 7 listopada 2019 r., weszła w życie rewolucyjna zmiana Kodeksu postępowania cywilnego. W procedurze cywilnej zaczynają obowiązywać rozwiązania, które powracają po kilku latach oraz zupełnie nowe regulacje prawne.

Od dzisiaj nic już nie będzie takie samo. To hasło może się wydawać górnolotne, ale zmian jest tak dużo i są one takiego kalibru, że nawet to zdanie nie oddaje w pełni tego, co czeka procedurę cywilną. Nowelizacja KPC gruntownie zmieni organizację rozpraw przez Sądy, wprowadzi całkowicie nowe instytucje prawne, a na strony postępowania nałoży dodatkowe obowiązki. Poniżej krótki przewodnik najważniejszych zmian w KPC:

Organizacja postępowania

W pierwszej kolejności po wniesieniu pozwu, nastąpi zbadanie jego treści. Jeżeli z treści pisma nie będzie wynikało żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej, to takie pismo zostanie zwrócone. Inaczej – jeżeli pismo oznaczone jako “pozew” tak naprawdę nie jest pozwem, to Sąd nie będzie się nim zajmował i po prostu je zwróci. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie naszego żądania.

Gdy pismo wszczynające postępowanie zostanie uznane przez Sąd za pozew, wówczas nastąpi doręczenie jego odpisu pozwanemu. Jeżeli pozwany nie podejmie dwukrotnie awizowanej przesyłki, wtedy do akcji wkroczy komornik. Więcej o doręczaniu pozwów przez komorników pisałem TUTAJ.

Jeżeli pozwany otrzyma już odpis pozwu, to wraz z nim zostanie zobowiązany do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie co najmniej dwóch tygodni. Takie zobowiązanie do udzielenia odpowiedzi będzie obowiązkowe. Więcej o związanych z tym zmianach możesz przeczytać TUTAJ.

Po złożeniu przez strony pism procesowych, odbędzie się postępowanie przygotowawcze, na którym strony albo zawrą ugodę, albo dojdzie do sporządzenia planu rozprawy.

Idzie nowe

Całkowitą nowością jest wprowadzenie pojęcia nadużycia prawa procesowego. Do takiego nadużycia dochodzi, gdy strona wykorzystuje przysługujące jej uprawnienia procesowe do innego celu niż obrona swoich praw. Najczęstszym przykładem takiego nadużycia jest składanie wniosków procesowych tylko dla przedłużenia postępowania lub oczywiście bezzasadnych. Konsekwencją nadużycia prawa procesowego może być obciążenie takiej strony kosztami postępowania nawet w przypadku gdyby wygrała spór. Inne przewidziane środki, którymi Sąd może “karać” stronę nadużywającą swoich praw to grzywna, nałożenie zwiększonych kosztów procesu lub podwyższenie stopy odsetek zasądzonych od tej strony.

Odnośnie odsetek, to nowością jest również wprowadzenie możliwości ich naliczania od zasądzonych kosztów procesu. Po więcej informacji odsyłam do mojego innego wpisu TUTAJ.

W stosunkach między przedsiębiorcami do katalogu umów dochodzi nietypowy rodzaj umowy – umowa dowodowa, na podstawie której strony mogą wyłączyć określone dowody w ewentualnym przyszłym postępowaniu w sprawie z danego stosunku prawnego. To rozwiązanie omawiałem w tym wpisie.

Postępowanie gospodarcze

Dla przedsiębiorców jest to kluczowa zmiana w KPC – powrót do odrębnej procedury gospodarczej. Właściwie większość wpisów na tym blogu dotyczy właśnie tych zmian. Wprowadzone zostały nowe wymogi formalne, takie jak wskazanie adresu poczty elektronicznej, czy zamieszczenie w treści pierwszego pisma procesowego oświadczenia o powołaniu wszystkich twierdzeń i dowodów.

Oprócz tego, postępowanie gospodarcze to zwiększony rygoryzm zarówno w powoływaniu nowych twierdzeń i dowodów (zobacz TUTAJ), jak i generalnie w przeprowadzaniu postępowania dowodowego. Przedsiębiorcy powinni zadbać o to, aby wszelkie istotne okoliczności były odpowiednio udokumentowane. Świadkowie w postępowaniu gospodarczym będą bowiem powoływani tylko wyjątkowo.

W niektórych przypadkach trzeba także pamiętać, że sprawa będzie sprawą gospodarczą, nawet jeżeli nie wszystkie strony są przedsiębiorcami. Takim przykładem będzie sprawa z umowy o roboty budowlane. Wówczas należy pamiętać o możliwości zgłoszenia wniosku o wyłączenie sprawy spod rygorystycznych przepisów.

Co teraz?

Czas na przygotowanie się do nowych przepisów upłynął. Teraz praktyka pokaże, które z nowych rozwiązań się sprawdzą, a które okażą się nietrafione. Całkowicie nowe instytucje na pewno z początku wprowadzą trochę zamieszania ale dobrze przygotowani będą potrafili z nich korzystać w taki sposób, aby jak najlepiej zadbać o swoje interesy. Mam nadzieję, że na tym blogu odnajdziesz poszukiwane informacje, które przydadzą się w nowym procesie cywilnym.

P.S. Nowelizacja KPC weszła w życie 7 listopada 2019 r. Mój pierwszy post na tym blogu ukazał się 7 listopada 2017 r. Dziś blog kończy więc równo 2 lata. Przypadek? 😉

Wojciech Jeliński
Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. Łukasz pisze:

  Dzień dobry!
  Mam banalne pytanie laika. Po wprowadzeniu postępowania gospodarczego, jako przedsiębiorca nie mogę już pozwać drugiego przedsiębiorcy za niezapłaconą fakturę w EPU ? W zasadzie elektroniczne postępowanie upominawcze przestało być narzędziem w stosunkach między przedsiębiorcami?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Łukasz, w sprawach gospodarczych EPU nadal obowiązuje i nadal można z niego korzystać. Zobacz na art. 458[1] § 2 KPC:
   “W sprawach gospodarczych rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są sprzeczne z przepisami niniejszego działu. Nie dotyczy to spraw gospodarczych rozpoznawanych w europejskim postępowaniu nakazowym, europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym.
   Oznacza to, że przepisy EPU mają pierwszeństwo przed procedura gospodarczą.
   Należy jednak pamiętać, że jeżeli pozwany wniesie sprzeciw lub Sąd uzna, że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty, to sprawa trafi do sądu według właściwości ogólnej, a wtedy będzie już rozpoznawana w postępowaniu gospodarczym.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *