Oznaczenie stron w pozwie

Wojciech JelińskiKomentarze (0)

Oznaczenie stron procesu to podstawa zarówno pozwu, jak i całego dalszego postępowania. Warto więc wiedzieć jak zrobić to prawidłowo. Jako, że człowiek najlepiej uczy się na błędach, poniżej przedstawiam najczęstsze błędy popełnianie przy oznaczaniu stron procesowych i wyjaśniam jak powinno się to robić prawidłowo.

Mylenie stron procesowych

“Powód” i “pozwany” – to podstawowe pojęcia związane z oznaczeniem stron procesu. Pojęcia, które są zaskakująco często ze sobą mylone (chociaż nie tak często jak kierunki prawo-lewo 🙂 ). Wyjaśnijmy więc raz na zawsze – “powód” to osoba, która składa pozew w sądzie. To ktoś, kto domaga się czegoś od drugiej strony. Taka osoba mogłaby o sobie powiedzieć: “piszę pozew, bo mam powód“.

“Pozwany” zaś to osoba, przeciwko której wytoczono powództwo. To ktoś, wobec kogo skierowano określone żądanie. Taka osoba mogłaby powiedzieć: “piszę odpowiedź na pozew, bo zostałem pozwany“.

Jeżeli więc kiedyś zaczniesz się zastanawiać kim jesteś – powodem czy pozwanym, wypróbuj tę metodę – sprawdź które zdanie pasuje do Twojej sytuacji: “piszę pismo, bo mam powód”, czy “piszę, bo zostałem pozwany” (co do mylenia kierunków niestety nie mam rady).

Oznaczenie przedsiębiorcy – osoby fizycznej

Najpopularniejszym błędem jest złe oznaczenie osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą. Jako stronę często wskazuje się bowiem nazwę przedsiębiorcy. np. “Przedsiębiorstwo Budowlane ABC Jan Nowak”. A to oczywiście błąd. Podmiotem nie jest bowiem “przedsiębiorstwo”, a osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą.

Błąd ten wynika pewnie z tego, że potoczne znaczenia słowa “firma” różni się od jego prawnego znaczenia. Powszechne jest myślenie, że podmiotem w stosunkach prawnych jest jakaś firma – często nazwa przedsiębiorcy oprócz jego imienia i nazwiska zawiera bowiem takie określenia jak “przedsiębiorstwo”, czy “zakład”. Tak naprawdę właściwym podmiotem jest osoba fizyczna, która prowadzi daną działalność.

A firmą, zgodnie z art. 434  oraz art. 435 K.c. jest imię i nazwisko osoby fizycznej.

Zapamiętaj więc – firma nie jest stroną procesu. Taką stroną jest osoba fizyczna. Prawidłowym oznaczeniem strony jest więc podanie imienia i nazwiska danej osoby. Dla zaznaczenia, że osoba ta jest przedsiębiorcą można oczywiście dodać, że prowadzi ona działalność gospodarczą pod firmą X, np.:

Pozwany: Jan Nowak
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Przedsiębiorstwo Budowlane ABC Jan Nowak”

Co z tą spółką cywilną?

No i ta nieszczęsna spółka cywilna. Taki to dziwny twór, że niby spółka (co sugeruje że jest to jakiś podmiot), ale w żadnym wypadku nie ma podmiotowości prawnej. Z tego wynika, że nie może być stroną procesu.

Czym zatem jest spółka cywilna? Jest to umowa zawarta pomiędzy osobami (wspólnikami) w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Istotę spółki cywilnej (umowy spółki) reguluje art. 860 KC:

Art. 860. § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Jeżeli więc składasz pozew przeciwko spółce cywilnej, to tak naprawdę kierujesz go przeciwko jej wspólnikom. To oni – podobnie jak w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – są stronami sporu. Aby wskazać sądowi, że pozywasz wspólników w związku z zobowiązaniem zaciągniętym przez nich w ramach spółki cywilnej, dodaj informację o prowadzonej przez nich działalności:

Pozwani: 1. Jan Nowak
2. Jerzy Kowalski
prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą “Przedsiębiorstwo Budowlane ABC Jan Nowak, Jerzy Kowalski spółka cywilna”

Dodatkowe wymogi formalne

Pozew, jako pierwsze pismo procesowe, musi – oprócz tych podstawowych – spełniać również kilka dodatkowych wymogów formalnych, aby można było jak najdokładniej zidentyfikować strony procesu. Wymogi te określa art. 126 § 2 K.p.c. i są to:

1) Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron – w pozwie należy więc podać dokładny adres zarówno powoda, jak i pozwanego. Pamiętaj, że to powód jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu strony pozwanej. W przypadku gdy dana strona jest przedsiębiorcą wpisanym do CEiDG, to kwestia adresu została ostatnio uproszczona – 30 kwietnia 2018 r., wraz z wejściem w życie Konstytucji biznesu dodano możliwość wskazania adresu do korespondencji wskazanego w CEiDG. Podanie takiego adresu spełnia wymóg formalny oznaczenia adresu strony.

2) Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron – konieczne tylko w przypadku, gdy strona jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

3) Numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku

4) Numer w KRS, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania

Co warte podkreślenia – powód ma obowiązek podać tylko swój właściwy numer identyfikacyjny. Nie ma wymogu formalnego podawania numeru identyfikacyjnego pozwanego. Jednak warto taki numer podać. Na pewno znacznie przyspieszy to całą procedurę. Podobnie jak prawidłowe oznaczenie stron procesowych.

Jestem ciekawy, czy Ty sam spotkałeś się kiedyś z jeszcze innymi błędami przy oznaczaniu stron procesowych? Jeśli tak – daj znać w komentarzach  🙂

PS. W temacie błędów i pomyłek – na początku myślałem, że to kościół, ale poniższe zdjęcie przedstawia… Szkołę Podstawową w Golubiu-Dobrzyniu (chociaż kiedyś faktycznie to był kościół).

Oznaczenie stron w pozwie

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: