Powoływanie twierdzeń i dowodów w nowym postępowaniu gospodarczym

Wojciech Jeliński2 komentarze

Uff… to był ciężki tydzień. W pracy – dużo terminowych pism, a w międzyczasie lektura projektu nowej ustawy. Prywatnie, wiadomo – okres przedświąteczny i poszukiwania prezentów dla najbliższych. Kolejne dni mijają szybko, czas ucieka, a ze wszystkim trzeba przecież zdążyć.

To jest jednak dobry okres, aby przypomnieć, że terminy są nieodłączną częścią naszego codziennego życia. I tak samo jak w życiu, tak i w prawie terminów należy dochowywać.

Piszę o tych terminach, ponieważ w nowym postępowaniu gospodarczym planowane jest ograniczenie możliwości powoływania nowych twierdzeń i dowodów w procesie. Ale po kolei.

Obecnie kwestię powoływania twierdzeń i dowodów reguluje art. 217 KPC:

Art. 217 . § 1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.
§ 2. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Jak widzisz, generalnie nie ma ograniczenia odnośnie powoływania nowych okoliczności i dowodów w toku procesu. Co prawda przepis wskazuje, że Sąd pominie dowody spóźnione, ale to, czy dany dowód będzie uznany za spóźniony, to w gruncie rzeczy ocena samego Sądu. A taka ocena jest uzależniona od okoliczności danej sprawy.

W nowym postępowaniu gospodarczym możliwość powoływania dowodów zostanie znacznie ograniczona. Kwestię tę ma regulować nowy art. 47982:

Art. 47982. § 1. Strona jest obowiązana w swym pierwszym piśmie procesowym powołać wszystkie twierdzenia i dowody pod rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym postępowaniu oraz oświadczyć, że powołała wszystkie twierdzenia i dowody.

Przepis ten nałoży na stronę obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pierwszym piśmie procesowym. Dodatkowo strona w treści takiego pisma będzie musiała złożyć oświadczenie, że powołała wszystkie twierdzenia i dowody. Jeżeli strona nie powoła niektórych twierdzeń i dowodów, które mogła zgłosić w pierwszym piśmie procesowym, to tym samym utraci prawo ich późniejszego powoływania.

Przewidziany jest jeden wyjątek, który umożliwi powołanie nowych twierdzeń i dowodów później niż w pierwszym piśmie procesowym. Przewiduje go § 4 nowego art. 47982:

§ 4. Spóźnione twierdzenia i dowody podlegają pominięciu, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Powołanie nowych dowodów w postępowaniu gospodarczym będzie więc możliwe tylko w dwóch przypadkach: gdy nie można było wcześniej powołać się na dany dowód (np. pojawił się on dopiero teraz), lub gdy wcześniej nie było potrzeby, aby powołać się na ten dowód (np. gdy ujawniły się nowe okoliczności sprawy).

Jednak przepis wprowadza też ograniczenie w postaci terminu na zgłoszenie nowych twierdzeń i dowodów. Wynosi on dwa tygodnie od dnia, w którym możliwe stało się powołanie nowych dowodów lub pojawiła się potrzeba ich powołania. Po przekroczeniu tego terminu, dowody będą uznawane za spóźnione i Sąd pominie je przy rozstrzyganiu sprawy.

Terminy ważna rzecz. A gdy jest ich dużo, to łatwo się jest w nich pogubić. Dlatego życzę Ci, abyś w tym okresie przedświątecznych zakupów, zdążył zrobić wszystko na czas. I kupić prezenty, i złożyć pismo w Sądzie.

A sobie życzę, żebym zdążył zrobić kolejny wpis zanim upłynie ten tydzień 🙂

Powoływanie twierdzeń i dowodów w nowym postępowaniu gospodarczym

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Grudzień 12, 2017 o 00:22

Mam wrażenie, że to reinkarnacja dawnych przepisów art. 479 [12] i [14] k.p.c. postępowania gospodarczego, które nakazywały pisać pisma naprzemiennie co 2 tygodnie…

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Grudzień 12, 2017 o 15:55

Iwo, w zasadzie jest tak, jak piszesz. W sumie jedyną nowością jest wymóg złożenia oświadczenia, że strona powołała wszystkie twierdzenia i dowody.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: