Posts in Category

Klauzule na fakturze

Dzień pierwszy – oglądam telewizję. RODO. Dzień drugi – czytam gazetę. RODO. Dzień trzeci – przeglądam internet. RODO. Dzień czwarty – boję się otworzyć lodówkę… Tak, tak – temat, który atakował nas ze wszystkich stron w drugim kwartale tego roku, zawitał w końcu na mojego bloga. Chodzi oczywiście o RODO. Wiem, że często przedsiębiorcy szukają informacji o tym, czy w związku z RODO, na ich fakturach powinny pojawić się jakieś dodatkowe klauzule. Na powyższe pytanie odpowiem krótko – nie ma obowiązku, aby na wystawionych fakturach pojawiły się jakiekolwiek informacje związane

Ostatnio wspomniałem o tym, że znam jedną klauzulę, która może Ci pomóc w przyspieszeniu dochodzenia należności z Twoich faktur. Nie dość, że jest ona skuteczna bez podpisania faktury przez odbiorcę, to jednocześnie umieszczając ją na fakturze spełniasz jeden z wymogów do wniesienia pozwu. Zanim przejdę do podania treści tej klauzuli, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na art. 187 § 1 pkt 3 KPC, który brzmi: Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: (…) 3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania

Pamiętam jak przed maturą wszyscy nauczyciele powtarzali jak mantrę: „Uważnie czytajcie treść zadania”. Gdy człowiek słyszał to kilkadziesiąt razy dziennie, to jego jedyną słuszną reakcją na te słowa było przewrócenie oczami. Nie zrozum mnie źle – oczywiście, że nauczyciele mieli rację. Co więcej – takie „czytanie ze zrozumieniem” jest podstawą nie tylko na egzaminach, ale również w codziennej pracy. Zwłaszcza gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zawiera różnego rodzaju umowy. Zwracałem na to uwagę już w tym wpisie, i będę cały czas to powtarzał: jeżeli chcesz odpowiednio przygotować się do