Pozew z faktury – wymogi formalne

Wojciech Jeliński2 komentarze

Oglądając grę naszych piłkarzy na mundialu, miałem wrażenie jakby zapomnieli podstaw gry w piłkę nożną. Dlatego w dzisiejszym wpisie wracamy do podstaw, czyli do tego, co powinien zawierać pozew z faktury. Jeden wpis na ten temat już popełniłem. Generalnie omawiałem tam sedno pozwu – fakty i dowody, czyli dwie najważniejsze kwestie. Ale oprócz “rdzenia” pozew powinien zawierać w sobie także inne elementy. Mogą się one wydawać mało istotne, ale to właśnie te drobne kwestie mają najważniejsze znaczenie. Chodzi mi o wymogi formalne pisma procesowego.

Każde pismo składane do Sądu w sprawie (w tym pozew) powinno zawierać kilka elementów, które są obowiązkowe. Jakie są to elementy reguluje art. 126 § 1 K.p.c.:

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.

Powyższe elementy pisma to właśnie wymogi formalne. Jeżeli Twoje pismo nie będzie miało chociaż jednego ze wskazanych elementów, to Sąd wezwie Cię do jego uzupełnienia. Koniec końców – niepotrzebnie przedłuży to całe postępowanie, a przecież w Twoim interesie jest, aby zakończyło się ono jak najszybciej.

Jeżeli nie uzupełnisz braków we wskazanym przez Sąd terminie, to Sąd zwróci Twoje pismo. Konsekwencje prawne są takie, jakbyś w ogóle takiego pisma nie złożył. Przy pozwie, który dodatkowo przerywa bieg przedawnienia, może to mieć istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście najnowszej zmiany terminów przedawnienia.

Wracając jednak do kwestii podstawowych wymogów formalnych, poniżej krótkie omówienie każdego z nich.

Oznaczenie sądu – to tak jak podanie adresata. Aby jednak móc to zrobić, wpierw trzeba ustalić, który sąd jest właściwy dla rozpoznania sprawy. O właściwości sądu na pewno jeszcze napiszę. Jej poprawne ustalenie ma bowiem kluczowe znaczenie dla pozwu, ponieważ decyduje o tym, czy postępowanie będzie przeprowadzone szybko i sprawnie. Dość powiedzieć, że skierowanie pozwu do niewłaściwego Sądu powoduje, że stracimy dużo cennego czasu.

Oznaczenie stron – kwestia podstawowa, która jednak potrafi w praktyce sprawić dużo problemów. Tak dużo, że omówię ją szerzej w następnym wpisie. Chodzi tu oczywiście o podanie kto jest powodem, a kto pozwanym.

Oznaczenie rodzaju pisma – pamiętasz, jak w szkole uczyłeś się pisać podanie i nauczyciel kazał napisać na środku “PODANIE”, tak jakby bez tego cała treść nie była ważna? Dokładnie tak samo jest w przypadku pisma procesowego. Trzeba wskazać jakiego rodzaju jest to pismo. Pozew, wniosek, odpowiedź na sprzeciw, a gdy treści pisma nie da się formalnie nazwać – zwykłe “Pismo procesowe” wystarczy.

Osnowa wniosku lub oświadczenia – to nic innego jak treść pisma, czyli jego najważniejsza część.

Podpis osoby składającej pismo – podpis ma na celu zidentyfikowanie osoby, także każde pismo przez Ciebie sporządzone musi zawierać Twój podpis.

Wymienienie załączników – jeżeli do Twojego pisma są dołączane inne dokumenty, musisz wymienić wszystkie takie załączniki. Takie wymienienie możesz pominąć tylko wtedy, gdy do pisma nie ma żadnych załączników.

Jak widzisz, podstawowe wymogi formalne nie są szczególnie skomplikowane, tym bardziej należy więc o nich pamiętać przy każdym piśmie procesowym. Dochowanie wymogów działa na Twoją korzyść i przyspiesza całe postępowanie.

Jednakże, powyższe wymogi nie są jedynymi, jakie należy spełnić, jeżeli chodzi o pozew. Oprócz już wspomnianego, podania faktów i dowodów, dochodzą jeszcze wymogi wynikające ze szczególnego charakteru pozwu oraz faktu, że pozew jest pierwszym pismem w sprawie. O tych dodatkowych wymogach – już niedługo!

Pozew z fakury - wymogi formalne

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Roland Lipiec 8, 2018 o 13:54

Czy w e-sądzie – w epu, jeśli klient reprezentowany jest przez radcę prawnego i nakaz zapłaty się uprawomocnił, to przyznawane są koszty zastępstwa procesowego przy nadaniu klauzuli wykonalności? Rozporządzenie o stawkach radcowskich nie rozróżnia, czy nadanie klauzuli wykonalności miało miejsce w “zwykłym” postępowaniu – na wniosek pełnomocnika, czy w e-sądzie, gdzie robione jest to z urzędu. Jeśli nie są zasądzane koszty zastępstwa przy klauzuli wykonalności w e-sądzie, to jeszcze jedna wada e-sądu, bo 120 zł piechotą nie chodzi za 1-zdaniowe pismo 🙂

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Lipiec 13, 2018 o 15:21

Roland, przy nadawaniu klauzuli z urzędu generalnie nie ma zasądzanych kosztów zastępstwa procesowego. Dotyczy to nie tylko EPU, ale również i postępowania zabezpieczającego, gdzie Sąd udzielając zabezpieczenia nadaje klauzulę lub wzmiankę o wykonalności z urzędu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: