40 euro po raz drugi

Podejrzewałem, że temat rekompensaty 40 euro będzie ciekawy dla czytelników bloga. Miałem rację – ten wpis jest jednym z najchętniej przez Was czytanych. W komentarzach do niego zadawaliście mi ciekawe pytania oraz opisywaliście swoje doświadczenie z praktyką sądów. Postanowiłem więc w tym wpisie zebrać kilka uwag praktycznych dotyczących dochodzenia kwoty 40 euro.

Po pierwsze i najważniejsze – rekompensata 40 euro jest należnością, podobnie jak kwota na fakturze, której się domagacie. Oznacza to, że wierzycielowi służy roszczenie o zapłatę tej kwoty. Z tego wysunąć można dwa wnioski:

 1. Rekompensata 40 euro nie wchodzi w skład kosztów procesu.
 2. Równowartość 40 euro musi być wliczona do wartości przedmiotu sporu.

Wydawało mi się, że dwa powyższe stwierdzenia dla prawnika, to jak dla matematyka podstawowe „2+2=4”. Bardzo się więc zdziwiłem, gdy przeczytałem w komentarzach, że praktyka jednego z sądów wygląda tak, że równowartość 40 euro jest co prawda zasądzana… ale następnie pomniejsza się o nią należne koszty procesu!

W mojej ocenie taka praktyka jest niedopuszczalna, ponieważ roszczenie o zapłatę 40 euro nie ma nic wspólnego z kosztami procesu. Ponadto, takie pomniejszanie kosztów procesu jest całkowicie nielogiczne. To tak, jakby przedsiębiorca występował o zapłatę 1.000 zł. Od takiego pozwu musi więc uiścić opłatę sądową. Dla przykładu załóżmy, że jest to 100 zł. Następnie Sąd wydaje nakaz zapłaty, na mocy którego zasądza od dłużnika 1.000 zł, ale nie ma zwrotu kosztów procesu, bo od należnych kosztów odjęto zasądzone 1.000 zł. Totalny absurd!

Jeżeli też spotkałeś się z taką praktyką dotyczącą 40 euro – nie wahaj się składać zażalenia na takie postanowienie o kosztach!

Po drugie, roszczenie o zapłatę 40 euro rekompensaty może być przedmiotem osobnego pozwu. Nie musisz więc dochodzić go równocześnie z należnością główną z danej faktury. Jeżeli więc masz taką sytuację, że złożyłeś już pozew o zapłatę należności głównych z kilku faktur, a zapomniałeś lub nie wiedziałeś, że możesz domagać się jeszcze 40 euro rekompensaty, to pamiętaj, że możesz złożyć kolejny pozew dotyczący wartości tej rekompensaty. Upewnij się tylko, że roszczenie nie jest przedawnione!

Po trzecie, od rekompensaty 40 euro, przysługują również odsetki. Roszczenie to staje się bowiem wymagalne od pierwszego dnia opóźnienia w zapłacie przez dłużnika należności wynikającej z transakcji handlowej. Jak zaznaczono w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – roszczenie to przysługuje od dłużnika „bez wezwania„. Nie ma więc potrzeby wystosowywania dodatkowego wezwania do zapłaty, aby roszczenie stało się wymagalne. A skoro dłużnik sam nie zapłaci równowartości kwoty 40 euro, to popada w opóźnienie. I wówczas zastosowanie ma art. 481 § 1 K.c.:

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Do kwoty rekompensaty 40 euro zastosowanie będą więc miały odsetki ustawowe za opóźnienie, czyli inny rodzaj odsetek, niż te przysługujące w transakcjach handlowych. Trzeba o tym pamiętać.

Rekompensata 40 euro to naprawdę prosty temat. Nie wiem dlaczego niektóre sądy utrudniają sprawę i mieszają to roszczenie z kosztami procesu. My, jako ludzie, chyba mamy dar do niepotrzebnego komplikowania nawet najprostszych spraw… Oczywiście po to, aby ułatwić sobie życie.

40 euro po raz drugi

Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi
Kredyt kupiecki w praktyce

 1. Małgorzata pisze:

  Szanowny Panie temat dochodzenia rekompensaty 40 euro jest bardzo ciekawy ale jeszcze bardziej ciekawy jest temat dochodzenia dodatkowych kosztów windykacji w uzasadnionej wysokości. Prosiłabym o pochylenie się nad tematem. Firmy windykacyjne wystawiają FV na kwoty obejmujące 10 % kwoty dochodzonej po wysłaniu jednego maila z wezwaniem do zapłaty i uznają, że cały ten koszt skoro poniósł wierzyciel musi pokryć dłużnik. Coś tu jest nie tak. Dłużnik nie zna umowy jaką wierzyciel zawarł z firmą windykacyjna i nie ma nią wpływu – a obciążanie dłużnika kwotą np. 5000 zł za wysłanie jednego maila napewno nie stanowi uzasadnionej wysokości. Oczywiście dłużnik powinien regulować należności w terminie, ale np. jeśli sprawa trafia do sądu czy postępowania egzekucyjnego dłużnik od początku wie z jakimi kosztami może się liczyć, natomiast firmy windykacyjne robią co chcą i wystawiają FV w wysokości całkowicie nieodzwierciedlającej nakładu pracy i zapewne wysokość tych FV nie jest niczym uzasadniona.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Małgorzata, na pewno temat zwrotu kosztów odzyskiwania należności pojawi się na tym blogu 🙂

 2. Iza pisze:

  Dzień dobry, czy obowiązek dochodzenia rekompensaty 40 Euro dotyczy także Gmin? Mam tu na myśli np. sytuację, w której przedsiębiorca wynajmuje od Gminy lokal użytkowy na prowadzenie działalności gospodarczej, na czynsz wystawiane są faktury vat i przedsiębiorca spóźnia się z płaceniem. Czy wystawiając wezwanie do zapłaty powinnam doliczać to 40 euro?. Na szkoleniach coś się wspomina tym, ale żadnych konkretów niestety. Pozdrawiam.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Iza, w przypadku gminy warto zwrócić uwagę na art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. W nim faktycznie jest mowa o obowiązku ustalania przez jednostki sektora finansów publicznych przypadających im należności pieniężnych, również tych cywilnoprawnych. Wydaje się więc, że gmina nie tyle co może, ale nawet powinna dochodzić 40 euro rekompensaty 🙂

 3. Maria pisze:

  Świetny blog a wpis bardzo ciekawy! Czy Pana zdaniem nie ma przeszkód aby Miejskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji działające jako sp. z o.o. również mogły domagać się tej rekompensaty w przypadku zaległości od przedsiębiorców? pozdrawiam

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Maria, nie widzę żadnych przeszkód, o ile oczywiście umowa zawarta pomiędzy stronami stanowi transakcję handlową 🙂

 4. Agnieszka pisze:

  Dzierżawiąc teren od Gminy jako przedsiębiorca otrzymałam przedmiotowe 40 Euro – jednak moją wątpliwość budzi zapis w ustawie „wierzyciel spełnił swoje świadczenie” nigdzie nie mogę tego doczytać- czy spełnienie świadczenia dzierżawy terenu w przypadku umowy na czas nieokreślony i płatności miesięcznej do 10 dnia miesiąca na podstawie faktury Vat następuje już po podpisaniu umowy czy na koniec miesiąca za który zostaje wystawiona faktura – przykładowo faktura wystawiona 02 września za miesiąc wrzesień (który trwa do 30 września) płatna do 10 września. Czy świadczenie przez wierzyciela jest spełnione czy jest w trakcie? Czy ja czegoś nie rozumiem? Proszę mi powiedzieć jak to jest? Pozdrawiam

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Agnieszka, w przypadku umowy dzierżawy świadczenie wydzierżawiającego jest spełnione w momencie oddania terenu dzierżawcy do używania i pobierania pożytków. W momencie więc gdy otrzymałaś teren objęty umową od gminy, to właśnie wówczas gmina spełniła swoje świadczenie wynikające z umowy dzierżawy.

 5. Marcin pisze:

  Witam Panie Wojciechu. Moje pytanie dotyczy okresu przedawnienia roszczeń z tytułu noty 40 €. Świadczyłem klientowi usługi transportowe, z których należności na mocy prawa przedawniają się po upływie jednego roku od terminu wymagalności. Czy mogę wystawić klientowi notę za usługi wykonane 2-3 lata temu? Zasady ogólne przewidują 3 letni termin przedawnienia.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Marcin, generalnie wydaje się, że roszczenie o zapłatę 40 euro przedawnia się na zasadach ogólnych, a więc jeżeli jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to termin przedawnienia wynosi 3 lata.

   Spotkałem się jednak również z orzeczeniami Sądów, gdzie przyjmowano, że roszczenie to jest roszczeniem wynikającym z tego samego stosunku prawnego co roszczenie główne, a więc stosuje się do niego termin przedawnienia określony dla roszczeń danego rodzaju.

   Osobiście jestem za stanowiskiem, że dla rekompensaty 40 euro zastosowanie mają ogólne terminy przedawnienia, a to dlatego, że roszczenie to nie wynika z istoty stosunku prawnego łączącego strony, a z faktu niedochowania określonego terminu zapłaty.

 6. Natalia pisze:

  Witam.
  Moi rodzice prowadzą sklep. Współpracowali z pewną hurtownią, którą przejęła firma windykacyjna. Dużo faktur było na tzw. termin ale płacimy gotówką przedstawicielowi handlowemu, który czasem przyjeżdżał raz na miesiąc. Opóźnienie opłaty nie było ze strony moich rodziców.
  Moi rodzice dostali niedawno pismo o zaplacenie rekompenstaty(1tys. zł) mimo, że wszystko jest uregulowane. Są też innipozkodowani z większą liczba odsetek.
  Moje pytanie brzmi, czy firma windykacyjna może ubiegać się o te odsetki wstecz, mimo, że wszystko jest uregulowane i właściwie było na bierząco (czasem z opóźnieniem kilku dni)?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Natalia, jeżeli była taka praktyka, że rodzice mają zapłacić za faktury do rąk przedstawiciela handlowego, to istnieje szansa na wykazanie, że nie doszło do opóźnienia w płatności. Jednak udowodnienie tego w postępowaniu sądowym może być ciężkie. Główną zasadą rekompensaty 40 euro jest to, że przysługuje ona wierzycielowi nawet gdy opóźnienie z zapłatą wyniosło tylko jeden dzień. W tej sytuacji przede wszystkim musisz więc sprawdzić czy roszczenie o rekompensatę się nie przedawniło. Jeżeli nie – to jedyną obroną przez roszczeniem (jeżeli sprawa zostanie skierowana do Sądu) jest wykazanie dowodami praktyki dokonywania zapłaty. Bez dokładnego zapoznania się ze sprawą trudno jednak podpowiedzieć coś więcej.

 7. Magdalena pisze:

  W jakim postępowaniu należy złożyć pozew o zapłatę samej rekompensaty 40 euro+ odsetki ustawowe? . Jaka będzie opłata za wniesienie pozwu powyżej kwoty 16 tys. zł? czy odsetki nalezy wyliczyć w pozwie? Czy jakie dokumenty nalezy dołączyć do pozwu? potwierdzenie przelewów+ faktury?
  Dziękuje za odpowiedź.
  Pozdrawiam magda

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Magda, postaram się odpowiedzieć po kolei:
   – jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, to sprawa będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym. Pozew należy wtedy złożyć na urzędowym formularzu.
   – w postępowaniu uproszczonym opłata jest stała. Jeżeli WPS mieści się pomiędzy 7.500 zł a 20.000 zł to opłata od pozwu wynosi 300 zł,
   – jeżeli kapitalizujemy odsetki, to w pozwie należy wskazać sposób ich wyliczenia,
   – co do dowodów, to podstawowym dowodem jest umowa, dalej: faktury, potwierdzenia przelewów i ewentualnie wezwanie do zapłaty. Generalnie wszystko, co może przydać się w sprawie. Bez dokładniejszego zapoznania się ze sprawą ciężko jednak wskazać konkretne dowody.

   • Magdalena pisze:

    dziękuję za szybką odpowiedź.Pozdrawiam

   • Magdalena pisze:

    Proszę podpowiedzieć czy można zawrzeć umowe handlową, która by chroniła kupujacego przed tą rekompensatą? jeśli tak to jakie elementy musiałaby zawierać, aby się obroniła w sądzie?
    Pozdrawiam

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Magda, w mojej ocenie rekompensata ta została ustanowiona również jako przestroga dla dłużników, aby przestrzegali terminów zapłaty. Ma ona na celu chronić interesy wierzyciela. Prawo do 40 euro wynika wprost z ustawy, więc jakiekolwiek postanowienia umowy stanowiące o tym, że do danej transakcji ta rekompensata nie ma zastosowania, mogą zostać potraktowane jako zmierzające do obejścia ustawy i zostać uznane za nieważne.

     To, co jest na pewno możliwe, to zwolnienie dłużnika z długu dokonane przez wierzyciela już po nabyciu uprawnienia do rekompensaty. Jednak możliwość uzgodnienia tej kwestii przed powstaniem roszczenia o zapłatę równowartości 40 euro, to kwestia dyskusyjna.

    • Magdalena pisze:

     Proszę powiedzieć czy można dochodzić 40 euro od kontrahenta będącego Szpitalem powiatowym? Mieliśmy umowę na dostawę mięsa do kuchni szpitalnej. wystawialiśmy faktury, które były płatne po terminie.

     • Wojciech Jeliński pisze:

      Magda, generalnie 40 euro można dochodzić również w transakcjach, w której stroną jest podmiot publiczny. Jednak dla dokładniejszej weryfikacji czy dany podmiot jest podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, należałoby dokładnie przeanalizować sprawę.

  • Feniks pisze:

   Pismo warto zatytułować, aby Sąd już na wstępie wiedział, jakie pismo składamy, tj. pozew o zapłatę.

 8. Miro pisze:

  Dzień dobry , mam pytanie (1) jak pozywam spółkę zoo to tam w esądzie na stronie mam zaznaczyć osoba prawna i wpisać dane spółki i adres z faktury vat czy muszę wpisywać każdego wspólnika czy też prezesa???? Chodzi o sprzedane zboże jestem rolnikiem ryczałtowym (pyt2) to czy ja jestem osoba prywatną czy jako firma ??? (3 ) Oraz czy dodać kwity wagowe i umowe do załączniików do faktury czy same faktury mam też pytanie o odsetki (4) czy odsetki jako rolnik to wlaśnie przedsiębiorca czy nie i czy jak zaznacze pozwaną kwotę to wpisuje kwotę tylko z faktury a reszte piszę że proszę o odsetki i sąd sam je doliczy ???? (5) to samo z 40euro czy rolnikowi się należy i do każdej faktury z osobna bo w pozwie będę miał dwie faktury czy tylko jedno do jednego pozwu i gdzie zaznaczyć w esądzie że chce te 40 euro czy muszę też je dodać do kwoty pozywanej ???

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Miro,
   1) jeżeli pozywasz spółkę z o.o., to pozywasz tylko tę osobę prawną. Wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki, więc nie możesz ich pozwać.
   2) dla uściślenia – firma to tylko nazwa przedsiębiorcy (więcej piszę o tym tutaj: https://www.pozewzfaktury.pl/oznaczenie-stron-w-pozwie/ ). Generalnie, jeżeli trudnisz się sprzedażą zboża, to na gruncie przepisów prawa cywilnego jesteś przedsiębiorcą (i zawsze osobą fizyczną), więc sprawa o zapłatę w tym przypadku powinna być sprawą gospodarczą.
   3) Powiedziałbym, że umowa to podstawowy dowód, a faktury w dalszej kolejności. Kwity wagowe również się przydadzą.
   4) Dobra wiadomość – do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych stosuje się przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Oznacza to, że mają tutaj zastosowanie zarówno odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, jak i 40 euro rekompensaty. Można wskazać konkretną kwotę z faktury i podać za jaki okres mają zostać zasądzone odsetki od tej kwoty. Pamiętaj jednak, że Sąd sam z siebie nic nie zrobi, w szczególności nie będzie wyliczał odsetek. To Ty musisz podać Sądowi czego dokładnie się domagasz.
   5) Jak wspomniałem wcześniej, 40 euro się należy. Kwota 40 euro przysługuje od każdej transakcji handlowej, a jeżeli umowa przewiduje, że świadczenie będzie spełniane w częściach, to od każdej części. Jeżeli więc w umowie było przewidziane to, że sprzedaż będzie następowała w kilku partiach, to 40 euro przysługuje od każdej faktury. Jeżeli chodzi o sposób ujęcia 40 euro w pozwie, to napisałem o tym we wpisie – równowartość wliczamy do kwoty należności głównej.

   • Miro pisze:

    Jeszcze jedno rozumie że pozywam spółkę czyli w miejscu pozwany wpisuje dane spółki nie prezesów wiceprezesów itp i teraz kwota roszczenia z faktury jednej wpisuje 10000tys i , i wpisuje drugą 10000tys (mam różne terminy płatności). Później dodaje odsetki i wpisuje gospodarcze oraz sume faktury z odsetkami czyli dzień po obowiązku zapłaty do dnia wniesienia pozwu i np będzie to z jednej faktury 10100 a z drugiej 10200 ( ile procent jest w gospodarczych aktualnie) i tak to zostawiam na koniec sumuje i dodaje 40euro – przelicznik jaki wziąść kupna sprzedaży czy nbp ?? NA KONIEC CIĘŻSZE PYTANIE otóż wydaje mi się że firma mogła wiedzieć że jest nie wypłacalna i kupuje zboże od kilku miesięcy i nie płaci za kupione zboże natomiast sprzedaje dalej je i nie wiadomo gdzie są te pieniądze, czy pomogło by wszystkim osobom zgłoszenie do prokuratury np. oszustwa żeby to sprawdzili bo wydaje mi się to dziwne szczególnie że czytałem o nie jednym takim przypadku (chociaż jeszcze nic pewnego bo w spółce mówią mi że wszystko jest w porządku i że zapłacą jednak nic z tego nie widać mało tego doszły komentarze na temat spółki że robią to już od kilku miesięcy , dodam że w krs nie ma ich sprawozdania za 2017rok jak chciałem sprawdzić kondycje, żebym wiedział o tym wszystkim nie sprzedał bym im ani grama . Proszę napisać co mógłbym zyskać takim zgłoszeniem i czy i tak musiałbym składać pozew o nakaz zapłaty czy już wtedy co innego w sprawie karnej????

    • miro pisze:

     Wpisuje faktura i że żądam odsetek np. 10tys i od daty dzień po do dnia zapłaty i kwota sporu wychodzi 10tys czy to dobrze czy powinnem sam dodać inną kwotę już z odsetkami 10tys plus odsetki wpisać przy wysokości roszczenia???? wydaje mi się że to samo powinno policzyć nie wiem ??? A i jaki artykół powołać przy dodaniu innego kosztu 40euro jaki powód tam wpisać??? Oraz na dowód roszczenia tych powoływać tylko fakturę czy umowę ??

     • miro pisze:

      Proszę o odpowiedź i pomoc w temacie , dowiedziałem się właśnie że firma składa upadłość i jest mnóstwo osób poszkodowanych , chcą zgłosić sprawe do prokuratury, proszę mi powiedzieć co w tym przypadku mogę zrobić
      Po 1 . Zgłosić możliwość popełnienia przestępstwa oszustwa do prokuratury ( do tej w miejscu spółki czy mojej miejscowej czy na policji ?)
      Po 2. Czy pozew już odpada i zostaje zgłoszenie się do syndyka ???? Jak to zrobić jak mam umowe i fakture tylko.
      Po 3 . Czy składać jakiś pozew przeciwko prezesom i wieceprezesom, oraz np. przedstawicielowi który podpisał umowe i wiedział jaki i wszyscy w tej spółce że są nie wypłacali a skupowali towar??? Czy zgłosić to tylko do prokuratury.
      Po 4 Czy wogóle pisać jakiś pozew ??? Proszę przygotować odpowiedzi na te pytania mogę zadzwonić po poradę .
      Po 5 Lokalna gazeta się tym zainteresowała żeby nagłośnić sprawę , czy jest sens się tam wypowiadać???

     • Wojciech Jeliński pisze:

      Miro, odpowiedź na te pytania wymagałaby dokładniejszej analizy sprawy. Wszystko bowiem zależy na jakim etapie jest postępowanie upadłościowe. W skomplikowanych sprawach zachęcam do kontaktu poprzez formularz w zakładce „Kontakt” 🙂

 9. Magda pisze:

  Czy przepisy ustawy o transakcjach handlowych stosuję się również do umów cywilnoprawnych zawartych przed wejściem ustawy w życie?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Magda, odpowiedź wynika wprost z art. 15 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

   Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

   Oznacza to, że tę ustawę stosuje się do transakcji handlowych zawartych po 28 kwietnia 2013 r. Wcześniej natomiast obowiązywała ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r., która jednak nie przyznawała wierzycielom uprawnienia do żądania rekompensaty 40 euro.

 10. Wojciech pisze:

  Dlaczego do kwoty rekompensaty 40 euro zastosowanie będą miały odsetki ustawowe za opóźnienie, czyli inny rodzaj odsetek, niż te przysługujące w transakcjach handlowych?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Wojciech, z uwagi na to, że przy roszczeniu o zapłatę 40 euro nie powstaje nowa transakcja handlowa. Podstawą tego roszczenia jest tylko i wyłącznie opóźnienie w zapłacie należności. Roszczenie o zapłatę 40 euro nie wynika więc z żadnej umowy zawartej pomiędzy stronami, a więc nie można mówić o transakcji handlowej. Dlatego tutaj nie mają zastosowania odsetki w transakcjach handlowych, tylko „zwykłe” odsetki za opóźnienie.

 11. Grzegorz pisze:

  witam.
  jeżeli zapłata za FV została uiszczona po terminie, a wierzyciel nie żądał żadnych odsetek od tego przez okres ponad 2 lat. następnie został przejęty w formie cesji przez inna firmę, i ta upomniała się o owe 40 EU od tamtej transakcji. czy taka sprawa się nie przedawnia, jeżeli przez ponad 2 lata nikt sie nie upominał o nic?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Grzegorz, najpierw zacząłbym od zbadania umowy cesji – czy faktycznie obejmuje ona wierzytelność o zapłatę 40 euro. Jeśli tak, to w mojej ocenie termin przedawnienia tego roszczenia to 3 lata. Pisałem już o tym więcej w jednym z komentarzy w tym wątku.

   • Stach pisze:

    Mam taką samą sytuację jak Pan Grzegorz.

    co znaczy „zbadania umowy cesji – czy faktycznie obejmuje ona wierzytelność o zapłatę 40 euro.”

    Jak można to sprawdzić i jakie dokumenty mogę wymagać do przedstawienia.

    Zaznaczę żę zawsze reguluję płatności są sytuacje że płatności wykonywana jest z poślizgiem kilku dniowym (za przyzwoleniem kontrachenta). Płatność przy okazji brania towaru, niemożności zapłącenia z winy sprzedającego,itp.

    Ktoś przejmuje firmę i po 3 latach dowiaduję się że mam zapłacić 40 E od FV.
    Zapłata po terminie : 1, 4, 2, 3 dni, Powie Pan takie prawo Tylko dla kogo ?????
    Ja jako przedsiębiorca mam kilka dłużników z wyrokami sądowymi i kilka lat mija bez echa…
    O kwocie 40 E za FV pomyślałem że to żart/ następna próba wyłudzenia (których jest bardzo dużo)

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Stach, oznacza to, że trzeba zażądać przedstawienia umowy cesji. W takiej umowie musi być wyraźnie napisane, że scedowana wierzytelność to właśnie „rekompensata za koszty odzyskiwania należności”. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na datę zawarcia umowy cesji, ponieważ od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono zakaz cesji tej rekompensaty.

 12. Magda pisze:

  Czy szkoła publiczna powinna naliczyć 40Euro szkole niepublicznej za opóźnienia zapłaty za wynajem pomieszczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Magda, szkoła publiczna, jako jednostka budżetowa, jest zarazem jednostką sektora finansów publicznych. Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, szkoła publiczna może więc być stroną transakcji handlowej. Dlatego szkoła publiczna może (i powinna) domagać się zapłaty 40 Euro za opóźnienia w płatnościach.

 13. Piotr pisze:

  Dzień dobry,
  chciałbym spytać o kwestię podstawową, na którą nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, a mianowicie czy skuteczne będzie dochodzenie tego roszczenia w sytuacji spełnienia świadczenia głównego, tj. zapłaty należności za fakturę (pomijam tutaj kwestię możliwości podniesienia w późniejszym postępowaniu zarzutu z art. 5 k.c.)? Przykład: świadczenie wykonane, termin zapłaty 2.09.18, data zapłaty 10.10.18. Czy konieczne będzie w takim przypadku załączenie do wezwania do zapłaty noty odsetkowej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Piotr, oczywiście, że będzie skuteczne – zapłata po terminie nie ma wpływu na istnienie roszczenia o rekompensatę 40 Euro, ponieważ roszczenie to powstaje już w pierwszym dniu opóźnienia w zapłacie. Późniejsza zapłata nie ma na to żadnego wpływu. Tak samo, jak zapłata po terminie należności głównej nie anuluje powstałych do tego czasu odsetek.
   Co do noty odsetkowej – z ustawy wynika, że rekompensata 40 Euro przysługuje wierzycielowi bez wcześniejszego wezwania dłużnika do jej zapłaty. Można oczywiście takie wezwanie wysłać, ale w świetle ustawy nie jest ono wymagane.

 14. Anna pisze:

  Witam,
  czy rekompensaty 40 euro mogę domagać się również w postępowaniu upadłościowym, a jeśli tak to do której kategorii należy ją zaliczyć w zgłoszeniu wierzytelności? Postępowanie sądowe nie toczyło się.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  pozdrawiam
  Anna

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Anna, jak najbardziej rekompensatę 40 Euro można umieścić w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wierzytelność ta jest zaliczana do kategorii drugiej.

 15. Joanna pisze:

  Dzień dobry,
  mam takie pytanie, mamy podpisaną umowę z kancelarią prawną o pomoc w ściąganiu należności (stała kwota miesięcznie). jeden z naszych dłużników(przy którym zaangażowana była kancelaria) oprócz należności głownej wpłacił nam również 40 euro rekompensaty za opóžnienie w płatnościach. Kancelaria zażądała od nas zwrotu do nich tych 40 euro. Wystawiła nam na to fakture.czy to jest zgodne? Bo moim zdaniem ta rekonpensata należy się nam,a nie kancelarii.

 16. Piotr pisze:

  A czy można się domagać samej kwoty 40 EUR po tym jak faktura została opłacona z 8 dniowym „poślizgiem” ?
  Wiadomo, że nikt nie będzie wystawiał noty odsetkowej za 8 dni o kwoty 3000 PLN.
  Czy takie „grube sprawy” można załatwić przez EPU ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Piotr, oczywiście że tak. Już jeden dzień opóźnienia powoduje powstanie roszczenia o zapłatę 40 Euro.
   W sprawie o 40 Euro można złożyć pozew w EPU.

 17. Paweł pisze:

  Witam.
  Sądy jednak podchodzą trochę inaczej do kwestii naliczania odsetek od rekompensaty vide wyroki jak niżej:
  https://www.saos.org.pl/judgments/322959

  https://www.saos.org.pl/judgments/307208

  pytanie jak już dochodzić odsetek od 40 euro to \”zwykłych\” za opóźnienie czy \”wyższych\” jak w transakcjach.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Paweł, dziękuję za informację. Widzę, że są to wyroki SO w Łodzi. Przyznam szczerze, że w mojej ocenie takie wnioski, jakie wysnuł tutaj Sąd, są błędne. Po pierwsze rekompensata 40 euro jest zwykłym roszczeniem, wymagalnym „bez wezwania”. Już w samej treści przepisu ustanawiającego 40 euro rekompensaty jest wyraźnie wskazane, że roszczenie to jest wymagalne z chwilą jego powstania. Dlaczego więc do tego roszczenia ma nie mieć zastosowania ogólna norma z art. 481 KC? Żaden przepis nie wyłącza przecież możliwości naliczania odsetek.
   Widzę, że Sąd uznał, że rekompensata 40 euro ma charakter „zbliżony” do kosztów sądowych. Na czym to podobieństwo ma jednak polegać, tego Sąd nie wyjaśnił. Jak dla mnie porównanie zwykłego roszczenia cywilnoprawnego do kosztów sądowych jest nietrafne.

   Co do tego argumentu Sądu: „Dopuszczenie możliwości naliczania odsetek od zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności, które realizują się właśnie na skutek nieterminowego uregulowania zobowiązania, prowadziłoby do nadmiernego obciążenia dłużnika i powstania piramidy roszczeń związanych z nieterminowym uregulowaniem zobowiązań.”, powiem tylko, że ustawodawca wprowadził nawet możliwość naliczania odsetek od zaległych odsetek (od chwili wytoczenia o nie powództwa) i to nie jest traktowane jako „powstanie piramidy roszczeń”, natomiast naliczanie odsetek od roszczenia 40 euro, które nie zostało zapłacone w ustawowym terminie jest już nadmiernym obciążeniem dłużnika. No coś tu się widocznie nie zgadza.

   Błąd tkwi przede wszystkim w przyjmowaniu, że rekompensacie 40 euro bliżej jest do kosztów sądowych – z którymi faktycznie nie ma nic wspólnego (powstanie roszczenia o 40 euro nie jest związane z wszczęciem jakiegokolwiek postępowania) i niedostrzeganiu tego, że jest to zwykłe roszczenie o zapłatę.

   A co do pytania – od 40 euro przysługują „zwykłe” odsetki ustawowe za opóźnienie.

   • zalegacz pisze:

    Sądowi chodzi o to, że skoro 40 euro to zwykłe roszczenie o zapłatę to jego niezapłacenie rodzi kolejne 40 euro itd.

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Ale 40 euro nie przysługuje przecież od „zwykłego roszczenia o zapłatę”. Rekompensata przysługuje tylko w transakcjach handlowych z momentem nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Brak zapłaty 40 euro rekompensaty nie spowoduje więc powstania kolejnego roszczenia o zapłatę 40 euro, bo od rekompensaty nie przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, a „zwykłe” odsetki za opóźnienie.

   • zalegacz pisze:

    Jakie wyroki i na jakim poziomie potwierdzające tezę możliwości dochodzenia odsetek od 40 euro?

 18. Klaudia pisze:

  Dzień dobry, Panie Mecenasie – krótkie pytanie. Podmiot pozostaje w opóźnieniu w płatności kilku faktur (czyli wierzyciel nabył już uprawnienie do % i rekompensaty). Czy w kontekście art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych możliwe jest zawarcie ugody przez strony, w ramach której realizacja porozumienia wyczerpuje roszczenia wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (odsetki, rekompensata, koszty odzyskiwania należności)? Czy stanowi to obejście prawa? Jestem ciekawa Pana opinii. Pozdrawiam

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Klaudia, zawarcie ugody w sytuacji, gdy wierzycielowi już przysługuje roszczenie o odsetki w transakcjach handlowych i rekompensatę 40 euro, jest dopuszczalne. Wówczas wierzyciel zrzeka się tylko tych roszczeń, które mu przysługują i są wymagalne. Nie ma to wpływu na roszczenia, które dopiero mogą powstać.

   Niedopuszczalne jest natomiast zawieranie porozumień „na przyszłość”, które wyłączałyby możliwość uzyskania tych roszczeń, czyli zanim wierzyciel uzyskałby roszczenie o zapłatę odsetek i rekompensaty.

 19. zalegacz pisze:

  A jakie odsetki należą się od odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?

 20. Iwona Krajewska pisze:

  Wszyscy radośnie przyklaskują wystawianiu rekompensat za opóźnienia w zapłacie, a Pan pisze, że to rzecz prosta i sądy ją komplikują. Nie zgadzam się z Panem. Pracuję w szpitalu, gdzie firma farmaceutyczna wystawia faktury za dostarczone leki – faktury wystawiają codziennie, albo prawie codziennie. Kwoty faktur opiewają na 90,00 zł brutto, 110,00 zł brutto- uważa Pan, że takiej firmie, oprócz odsetek za opóźnienia w płatnościach należy się jeszcze 40 euro za każdą fakturę? Jest to kwota ok 10 tys. zł miesięcznie – za co???? pytam się? Firma otrzymuje zapłatę za faktury, odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych i to mało? To jest zwykła lichwa i żerowanie na firmach w celu wzbogacenia nie wykonując żadnych świadczeń. Jestem oburzona takim brzmieniem tej ustawy i tym, że są sądy, które ją respektują. A Pan może powinien się pochylić nad tematem.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   No cóż, sugeruję w takim razie wydłużenie terminów płatności. Albo takie ustawienie procesu zakupów, by tych faktur było mniej. A czy to lichwa? Nie, to ustawa.

 21. Iwona Krajewska pisze:

  Trudno się nie uśmiechnąć czytając Pana komentarz. W Polsce to nie pierwsza ustawa, która narusza jakieś przepisy. Fakt, że to ustawa ma świadczyć, że jej zapisy są niezmienne, nieomylne i jedyne prawidłowe?

 22. Soleil pisze:

  Czy jeżeli wysłałam dłużnikowi notę obciążeniową za koszty windykacji to również mogę wysłać DODATKOWO notę obciążającą rekompensatą 40 euro – ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Soleil, oczywiście. Nie ma żadnych przeszkód do tego, aby wystawić taką notę na rekompensatę.

 23. Dominik pisze:

  Od kiedy biegnie termin przedawnienia dla 40 euro w przypadku dochodzenia ich osobnym, późniejszym pozwem?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Dominik, od dnia kiedy roszczenie to powstało. Jako, że rekompensata jest wymagalna już z pierwszym dniem opóźnienia w zapłacie, to ten pierwszy dzień opóźnienia jest zarazem początkiem biegu przedawnienia.
   Dla przykładu: termin płatności faktury upłynął 3 marca 2020 r. Dzień 4 marca 2020 r. jest pierwszym dniem opóźnienia i z tym dniem powstaje roszczenie o rekompensatę. Zarazem od tego dnia liczymy termin przedawnienia.

 24. Andrzej pisze:

  40 euro jest ryczałtową rekompensatą za windykacją należności. Jeżeli wierzyciel skorzystał z firmy windykacyjnej a koszt tej firmy jest wyższy niż 40 euro to należny się wyłącznie realny koszt windykacji, nie służy już + 40 euro ponad koszty windykacji.

  Druga sprawa – pewnie coś przegapiłem ale należy podkreślić, że 40 euro należy się tylko wtedy gdy gdy dłużnik spełnił swoje świadczenie tzn. zapłacił ale nie w terminie. Jeżeli w ogóle nie zapłacił to pozywany dłużnka do sądu ale bez 40 euro ale odsetkami i zwrotem kosztów sądowych ale bez 40 euro.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Andrzej, co do kosztów windykacji to jest trochę odwrotnie – w pierwszej kolejności należy się rekompensata, a dopiero później reszta realnych kosztów odzyskiwania należności, o ile przewyższają one kwotę rekompensaty – skutek jest taki sam, tzn. zawsze należy się tylko zwrot realnych kosztów. Jedyny wyjątek jest wtedy, gdy realne koszty windykacji są niższe niż wartość rekompensaty – wtedy wierzyciel może domagać się ustawowej rekompensaty.

   Co do tego, że 40 euro należy się tylko wtedy, gdy dłużnik spełnił świadczenie, to tak nie jest. Rekompensata przysługuje niezależnie od tego czy świadczenie pieniężne z transakcji handlowej zostało spełnione. Jedynym warunkiem jest opóźnienie dłużnika w zapłacie wynagrodzenia i już można dochodzić zapłaty rekompensaty. Niezależnie od tego czy dłużnik finalnie zapłacił, czy nie. Pozwać dłużnika można więc zarówno o należność główną, jak i rekompensatę.

 25. Katarzyna pisze:

  Witam serdecznie, czy rekompensatę 40 euro można doliczyć do wartości przedmiotu sporu w pozwie w postępowaniu upominawczym ? Czy powinnam złożyć dwa pozwy ? Jeden o zwrot należności głównej a drugi o zwrot 40 euro ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Katarzyna, oczywiście wysokość rekompensaty trzeba doliczyć do WPS. Możesz złożyć jeden pozew o zapłatę należności i rekompensaty – tak będzie pewnie szybciej, chociaż można również złożyć dwa osobne pozwy.

   • Katarzyna pisze:

    Według KPC w postępowaniu uproszczonym można dochodzić tylko jednego roszczenia. Składając pozew za nieopłacone faktury mogę doliczyć 40 euro rekompensaty do WPS i rozumieć że dotyczy to jednego roszczenia? Czy Sąd może uznać, że w pozwie zostały połączone dwa roszczenia ?

    Art. 505’3. Zakaz kumulacji i rozdrabniania roszczeń w postępowaniu uproszczonym
    § 1. Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.
    § 2. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tego samego stosunku prawnego lub kilku stosunków prawnych tego samego rodzaju. W przypadku niedopuszczalnego połączenia w jednym pozwie kilku roszczeń przewodniczący zarządza zwrot pozwu bez wezwania do usunięcia tego braku. Jeżeli w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie powód cofnie pozew w zakresie żądań niepodlegających łączeniu, pozew w pozostałej części wywołuje skutek od daty jego pierwotnego wniesienia.

   • Małgorzata pisze:

    Zgodnie z przepisem art. 20 k.p.c. do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Za koszty uznaje się zarówno wydatki związane z czynnościami materialno-prawnymi, koszty procesu, jak i koszty pozasądowe, o ile związane są z roszczeniem głównym.
    Pisząc ostatnio pozew WPS to kwoty główne z faktur. Osobno dochodziliśmy odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych i osobno rekompensaty liczonej od każdej faktury, lecz wszystko w w jednym pozwie.

 26. Magda pisze:

  Dzień dobry, jaki bezpieczny termin płatności rekompensaty wskazywać w nocie obciążeniowej?

 27. Kaśka pisze:

  Dzień dobry, po zmianie przepisów możemy domagać się 40,70 i 100 euro rekompensaty. Jeśli mam kontrahenta, który zalega z płatnością za fakturę (data wymagalności roszczenia 08.11.2019r.) na kwotę 10.875 zł to mogę domagać się 40 czy 70 euro ? Jak rozumieć nową zmianę?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, zmiana w wysokościach rekompensaty obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do tych roszczeń, które stały się wymagalne wcześniej zastosowanie będzie miała tylko stawka 40 euro. Dopiero jeżeli roszczenie stało się wymagalne po 31 grudnia 2019 r., to stosujemy progi rekompensaty.

 28. Andrzej pisze:

  Dzień dobry, czy rekompensatę 40 euro, należy zapłacić firmie windykacyjnej, która w dniu 23.06.2020r. zakupiła wierzytelności od firmy w upadłości i wystawiła notę do zapłaty. Transakcję dotyczą opóźnień od 2014r. do marca 2017r., które nie wynikały z celowego uchylania się od zapłaty. Firma windykacyjna na żadne argumenty w postaci
  pisemnego wyjaśnienia sprawy nie reaguje. Natomiast, przesyła kolejne wezwania z informacją o wystawieniu długu na sprzedaż, że jest on widoczny w raportach wywiadowni gospodarczych oraz zostanie zgłoszony do KRD.
  Listy otrzymuję zwykłą pocztą, treść ma formę nacisku oraz informację, że konsekwencje
  dla mojej firmy będą dotkliwe wraz z utratą wizerunku na rynku. Chciałbym nadmienić, że podmiot z którym współpracowałem nigdy nie wystawiał not odsetkowych. opóźnienia to 1 – 4 dni. Wszystkie zobowiązania były uregulowane. Firma, którą prowadzę to jednoosobowa działalność gospodarcza. Proszę o informację, czy nota
  do zapłaty jest zasadna, czy należy ją uregulować. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Andrzej, od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony zakaz zbywania roszczenia o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, więc umowa cesji zawarta po tej dacie jest nieważna w zakresie cesji rekompensaty 40 euro. Reguluje to art. 10 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W związku z tym żądanie zapłaty tej rekompensaty przez firmę windykacyjną jest bezpodstawne.

 29. alicja pisze:

  Chciałabym spytać o szersza analizę, przemawiającą za zastosowaniem usadowych odsetek od kwoty 40 euro, a nie odsetek handlowych za opóźnienie

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Alicja, wspominałem o tym już w jednym z powyższych komentarzy – przy roszczeniu o zapłatę 40 euro nie powstaje nowa transakcja handlowa. Uprawnienie do żądania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje zaś tylko przy umowach, które są takimi transakcjami.
   Podstawą roszczenia o rekompensatę jest tylko i wyłącznie opóźnienie w zapłacie należności. Roszczenie o zapłatę 40 euro nie wynika więc z żadnej umowy zawartej pomiędzy stronami, a więc nie można tutaj mówić o jakiejkolwiek transakcji handlowej. Dlatego właśnie nie będą tu miały zastosowania odsetki w transakcjach handlowych, tylko “zwykłe” odsetki za opóźnienie.

 30. Ala pisze:

  Czy w postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić jednocześnie należności głównej wynikającej z faktury, skapitalizowanych odsetek oraz rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Ala, można, jak najbardziej 🙂

   • Ania pisze:

    A czy nie jest tak, że roszczenie o rekompensatę, jako takie, które nie wynika z istoty danego stosunku prawnego a z faktu niedochowania terminu (o czym Pan pisał 🙂 ), dochodzone z należnościami z faktur, powinno być dochodzone z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.
    Mam kilka niezapłaconych fv z dzierżawy i chciałabym w 1 pozwie dochodzić zapłaty tych fv i rekompensaty. Pytanie czy w postępowaniu uproszczonym ?

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Ania, celna uwaga, jednak tutaj roszczenia pozostają ze sobą w takim związku funkcjonalnym, że są traktowane jako wynikające ze stosunków prawnych tego samego rodzaju. Rekompensata faktycznie nie wynika z istoty zawartej transakcji handlowej, ale jeżeli podstawowym stosunkiem prawnym stron nie byłaby transakcja handlowa, tylko inna umowa, to roszczenie o rekompensatę w ogóle by nie powstało. Roszczenie o zapłatę rekompensaty jest więc powiązane ze szczególnym rodzajem stosunku prawnego zawartego przez strony, jakim jest transakcja handlowa.

 31. Marcin pisze:

  Chciałem spytać o rekompensaty 40 EUR, czy do jednego kontrahenta można zastosować rekompensaty 40 EUR jednorazowo czy kilkukrotnie?

  • Adwokat pisze:

   według mnie jednorazowo, ale pewien nie jestem

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Marcin, można kilkukrotnie, ponieważ to zależy od ilości zawartych transakcji handlowych. Jeżeli więc z danym kontrahentem zawarłeś pięć transakcji handlowych, a on opóźnił się z zapłatą wynagrodzenia z każdej z nich, to przysługuje ci pięć rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

 32. Iwona pisze:

  Prowadzę firm usługową. Wystawiłam notę klientowi, który żadnej faktury nie zapłacił w terminie. uzbierało się ponad 15.000. brak jakiegokolwiek odzewu. nie wiem co dalej? do jakiego sądu się z tym udać.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Iwona, zawsze właściwym będzie Sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Jeżeli roszczenie to ok. 15.000 zł, to sprawę trzeba wnieść do Sądu Rejonowego, przy czym nie każdy sąd rejonowy posiada wydział gospodarczy, a do tego należy skierować sprawę. Być może do rozważenia są także inne sądy (np. miejsca wykonania umowy), ale aby to przeanalizować musiałbym uzyskać więcej informacji o sprawie – zachęcam do kontaktu przez formularz w zakładce „Kontakt”.

 33. Ola pisze:

  Co do odsetek, taki „kwiatek”

  Przepis art. 1O ustawy w sposób zdecydowany przyznaje
  wierzycielowi prawo do ryczałtu bez dodatkowego wezwania. Sformułowanie to nasuwa
  skojarzenia z art. 455 k.c., zgodnie z którym jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest
  oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być
  spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Wymaga jednakże
  podkreślenia, iż czym innym jest termin wymagalności, a czym innym termin spełnienia
  świadczenia. Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia
  świadczenia i domagać się ochrony prawnej. Termin płatności zaś to moment, w którym
  zobowiązanie powinno być przez dłużnika wykonane pod rygorem popadnięcia w
  opóźnienie. Wskazane okresy najczęściej są zbieżne, co może prowadzić do ich
  utożsamienia. Nie jest tak jednak w przypadku zobowiązań bezterminowych – gdy termin
  spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, wymagalność roszczenia przypada wcześniej
  niż termin jego zapłaty. Do zobowiązań bezterminowych zaliczyć należy zobowiązanie do
  zapłaty zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Konsekwencją
  takiego stanowiska jest stwierdzenie, że w zakresie spełnienia świadczenia ubocznego,
  jakim jest zapłata ryczałtu 40 euro dłużnik popada w opóźnienie dopiero wówczas, gdy
  nie wykona go niezwłocznie po wezwaniu (vide wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z 11
  sierpnia 2020 r. V GC 521/20),

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *