40 euro po raz drugi

Wojciech Jeliński29 komentarzy

Podejrzewałem, że temat rekompensaty 40 euro będzie ciekawy dla czytelników bloga. Miałem rację – ten wpis jest jednym z najchętniej przez Was czytanych. W komentarzach do niego zadawaliście mi ciekawe pytania oraz opisywaliście swoje doświadczenie z praktyką sądów. Postanowiłem więc w tym wpisie zebrać kilka uwag praktycznych dotyczących dochodzenia kwoty 40 euro.

Po pierwsze i najważniejsze – rekompensata 40 euro jest należnością, podobnie jak kwota na fakturze, której się domagacie. Oznacza to, że wierzycielowi służy roszczenie o zapłatę tej kwoty. Z tego wysunąć można dwa wnioski:

  1. Rekompensata 40 euro nie wchodzi w skład kosztów procesu.
  2. Równowartość 40 euro musi być wliczona do wartości przedmiotu sporu.

Wydawało mi się, że dwa powyższe stwierdzenia dla prawnika, to jak dla matematyka podstawowe “2+2=4”. Bardzo się więc zdziwiłem, gdy przeczytałem w komentarzach, że praktyka jednego z sądów wygląda tak, że równowartość 40 euro jest co prawda zasądzana… ale następnie pomniejsza się o nią należne koszty procesu!

W mojej ocenie taka praktyka jest niedopuszczalna, ponieważ roszczenie o zapłatę 40 euro nie ma nic wspólnego z kosztami procesu. Ponadto, takie pomniejszanie kosztów procesu jest całkowicie nielogiczne. To tak, jakby przedsiębiorca występował o zapłatę 1.000 zł. Od takiego pozwu musi więc uiścić opłatę sądową. Dla przykładu załóżmy, że jest to 100 zł. Następnie Sąd wydaje nakaz zapłaty, na mocy którego zasądza od dłużnika 1.000 zł, ale nie ma zwrotu kosztów procesu, bo od należnych kosztów odjęto zasądzone 1.000 zł. Totalny absurd!

Jeżeli też spotkałeś się z taką praktyką dotyczącą 40 euro – nie wahaj się składać zażalenia na takie postanowienie o kosztach!

Po drugie, roszczenie o zapłatę 40 euro rekompensaty może być przedmiotem osobnego pozwu. Nie musisz więc dochodzić go równocześnie z należnością główną z danej faktury. Jeżeli więc masz taką sytuację, że złożyłeś już pozew o zapłatę należności głównych z kilku faktur, a zapomniałeś lub nie wiedziałeś, że możesz domagać się jeszcze 40 euro rekompensaty, to pamiętaj, że możesz złożyć kolejny pozew dotyczący wartości tej rekompensaty. Upewnij się tylko, że roszczenie nie jest przedawnione!

Po trzecie, od rekompensaty 40 euro, przysługują również odsetki. Roszczenie to staje się bowiem wymagalne od pierwszego dnia opóźnienia w zapłacie przez dłużnika należności wynikającej z transakcji handlowej. Jak zaznaczono w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – roszczenie to przysługuje od dłużnika “bez wezwania“. Nie ma więc potrzeby wystosowywania dodatkowego wezwania do zapłaty, aby roszczenie stało się wymagalne. A skoro dłużnik sam nie zapłaci równowartości kwoty 40 euro, to popada w opóźnienie. I wówczas zastosowanie ma art. 481 § 1 K.c.:

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Do kwoty rekompensaty 40 euro zastosowanie będą więc miały odsetki ustawowe za opóźnienie, czyli inny rodzaj odsetek, niż te przysługujące w transakcjach handlowych. Trzeba o tym pamiętać.

Rekompensata 40 euro to naprawdę prosty temat. Nie wiem dlaczego niektóre sądy utrudniają sprawę i mieszają to roszczenie z kosztami procesu. My, jako ludzie, chyba mamy dar do niepotrzebnego komplikowania nawet najprostszych spraw… Oczywiście po to, aby ułatwić sobie życie.

40 euro po raz drugi

{ 29 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Małgorzata Czerwiec 21, 2018 o 12:22

Szanowny Panie temat dochodzenia rekompensaty 40 euro jest bardzo ciekawy ale jeszcze bardziej ciekawy jest temat dochodzenia dodatkowych kosztów windykacji w uzasadnionej wysokości. Prosiłabym o pochylenie się nad tematem. Firmy windykacyjne wystawiają FV na kwoty obejmujące 10 % kwoty dochodzonej po wysłaniu jednego maila z wezwaniem do zapłaty i uznają, że cały ten koszt skoro poniósł wierzyciel musi pokryć dłużnik. Coś tu jest nie tak. Dłużnik nie zna umowy jaką wierzyciel zawarł z firmą windykacyjna i nie ma nią wpływu – a obciążanie dłużnika kwotą np. 5000 zł za wysłanie jednego maila napewno nie stanowi uzasadnionej wysokości. Oczywiście dłużnik powinien regulować należności w terminie, ale np. jeśli sprawa trafia do sądu czy postępowania egzekucyjnego dłużnik od początku wie z jakimi kosztami może się liczyć, natomiast firmy windykacyjne robią co chcą i wystawiają FV w wysokości całkowicie nieodzwierciedlającej nakładu pracy i zapewne wysokość tych FV nie jest niczym uzasadniona.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Czerwiec 21, 2018 o 16:56

Małgorzata, na pewno temat zwrotu kosztów odzyskiwania należności pojawi się na tym blogu 🙂

Odpowiedz

Iza Czerwiec 21, 2018 o 14:07

Dzień dobry, czy obowiązek dochodzenia rekompensaty 40 Euro dotyczy także Gmin? Mam tu na myśli np. sytuację, w której przedsiębiorca wynajmuje od Gminy lokal użytkowy na prowadzenie działalności gospodarczej, na czynsz wystawiane są faktury vat i przedsiębiorca spóźnia się z płaceniem. Czy wystawiając wezwanie do zapłaty powinnam doliczać to 40 euro?. Na szkoleniach coś się wspomina tym, ale żadnych konkretów niestety. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Czerwiec 21, 2018 o 16:53

Iza, w przypadku gminy warto zwrócić uwagę na art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. W nim faktycznie jest mowa o obowiązku ustalania przez jednostki sektora finansów publicznych przypadających im należności pieniężnych, również tych cywilnoprawnych. Wydaje się więc, że gmina nie tyle co może, ale nawet powinna dochodzić 40 euro rekompensaty 🙂

Odpowiedz

Maria Lipiec 12, 2018 o 11:36

Świetny blog a wpis bardzo ciekawy! Czy Pana zdaniem nie ma przeszkód aby Miejskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji działające jako sp. z o.o. również mogły domagać się tej rekompensaty w przypadku zaległości od przedsiębiorców? pozdrawiam

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Lipiec 13, 2018 o 15:34

Maria, nie widzę żadnych przeszkód, o ile oczywiście umowa zawarta pomiędzy stronami stanowi transakcję handlową 🙂

Odpowiedz

Agnieszka Październik 4, 2018 o 14:23

Dzierżawiąc teren od Gminy jako przedsiębiorca otrzymałam przedmiotowe 40 Euro – jednak moją wątpliwość budzi zapis w ustawie “wierzyciel spełnił swoje świadczenie” nigdzie nie mogę tego doczytać- czy spełnienie świadczenia dzierżawy terenu w przypadku umowy na czas nieokreślony i płatności miesięcznej do 10 dnia miesiąca na podstawie faktury Vat następuje już po podpisaniu umowy czy na koniec miesiąca za który zostaje wystawiona faktura – przykładowo faktura wystawiona 02 września za miesiąc wrzesień (który trwa do 30 września) płatna do 10 września. Czy świadczenie przez wierzyciela jest spełnione czy jest w trakcie? Czy ja czegoś nie rozumiem? Proszę mi powiedzieć jak to jest? Pozdrawiam

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Październik 4, 2018 o 14:43

Agnieszka, w przypadku umowy dzierżawy świadczenie wydzierżawiającego jest spełnione w momencie oddania terenu dzierżawcy do używania i pobierania pożytków. W momencie więc gdy otrzymałaś teren objęty umową od gminy, to właśnie wówczas gmina spełniła swoje świadczenie wynikające z umowy dzierżawy.

Odpowiedz

Agnieszka Październik 5, 2018 o 14:04

Dziękuję.

Odpowiedz

Marcin Listopad 4, 2018 o 23:15

Witam Panie Wojciechu. Moje pytanie dotyczy okresu przedawnienia roszczeń z tytułu noty 40 €. Świadczyłem klientowi usługi transportowe, z których należności na mocy prawa przedawniają się po upływie jednego roku od terminu wymagalności. Czy mogę wystawić klientowi notę za usługi wykonane 2-3 lata temu? Zasady ogólne przewidują 3 letni termin przedawnienia.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Listopad 8, 2018 o 10:03

Marcin, generalnie wydaje się, że roszczenie o zapłatę 40 euro przedawnia się na zasadach ogólnych, a więc jeżeli jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Spotkałem się jednak również z orzeczeniami Sądów, gdzie przyjmowano, że roszczenie to jest roszczeniem wynikającym z tego samego stosunku prawnego co roszczenie główne, a więc stosuje się do niego termin przedawnienia określony dla roszczeń danego rodzaju.

Osobiście jestem za stanowiskiem, że dla rekompensaty 40 euro zastosowanie mają ogólne terminy przedawnienia, a to dlatego, że roszczenie to nie wynika z istoty stosunku prawnego łączącego strony, a z faktu niedochowania określonego terminu zapłaty.

Odpowiedz

Natalia Listopad 7, 2018 o 21:33

Witam.
Moi rodzice prowadzą sklep. Współpracowali z pewną hurtownią, którą przejęła firma windykacyjna. Dużo faktur było na tzw. termin ale płacimy gotówką przedstawicielowi handlowemu, który czasem przyjeżdżał raz na miesiąc. Opóźnienie opłaty nie było ze strony moich rodziców.
Moi rodzice dostali niedawno pismo o zaplacenie rekompenstaty(1tys. zł) mimo, że wszystko jest uregulowane. Są też innipozkodowani z większą liczba odsetek.
Moje pytanie brzmi, czy firma windykacyjna może ubiegać się o te odsetki wstecz, mimo, że wszystko jest uregulowane i właściwie było na bierząco (czasem z opóźnieniem kilku dni)?

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Listopad 8, 2018 o 10:20

Natalia, jeżeli była taka praktyka, że rodzice mają zapłacić za faktury do rąk przedstawiciela handlowego, to istnieje szansa na wykazanie, że nie doszło do opóźnienia w płatności. Jednak udowodnienie tego w postępowaniu sądowym może być ciężkie. Główną zasadą rekompensaty 40 euro jest to, że przysługuje ona wierzycielowi nawet gdy opóźnienie z zapłatą wyniosło tylko jeden dzień. W tej sytuacji przede wszystkim musisz więc sprawdzić czy roszczenie o rekompensatę się nie przedawniło. Jeżeli nie – to jedyną obroną przez roszczeniem (jeżeli sprawa zostanie skierowana do Sądu) jest wykazanie dowodami praktyki dokonywania zapłaty. Bez dokładnego zapoznania się ze sprawą trudno jednak podpowiedzieć coś więcej.

Odpowiedz

Magdalena Listopad 26, 2018 o 15:03

W jakim postępowaniu należy złożyć pozew o zapłatę samej rekompensaty 40 euro+ odsetki ustawowe? . Jaka będzie opłata za wniesienie pozwu powyżej kwoty 16 tys. zł? czy odsetki nalezy wyliczyć w pozwie? Czy jakie dokumenty nalezy dołączyć do pozwu? potwierdzenie przelewów+ faktury?
Dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam magda

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Listopad 26, 2018 o 15:18

Magda, postaram się odpowiedzieć po kolei:
– jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, to sprawa będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym. Pozew należy wtedy złożyć na urzędowym formularzu.
– w postępowaniu uproszczonym opłata jest stała. Jeżeli WPS mieści się pomiędzy 7.500 zł a 20.000 zł to opłata od pozwu wynosi 300 zł,
– jeżeli kapitalizujemy odsetki, to w pozwie należy wskazać sposób ich wyliczenia,
– co do dowodów, to podstawowym dowodem jest umowa, dalej: faktury, potwierdzenia przelewów i ewentualnie wezwanie do zapłaty. Generalnie wszystko, co może przydać się w sprawie. Bez dokładniejszego zapoznania się ze sprawą ciężko jednak wskazać konkretne dowody.

Odpowiedz

Magdalena Listopad 27, 2018 o 12:30

dziękuję za szybką odpowiedź.Pozdrawiam

Odpowiedz

Magdalena Grudzień 10, 2018 o 10:19

Proszę podpowiedzieć czy można zawrzeć umowe handlową, która by chroniła kupujacego przed tą rekompensatą? jeśli tak to jakie elementy musiałaby zawierać, aby się obroniła w sądzie?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Grudzień 11, 2018 o 16:41

Magda, w mojej ocenie rekompensata ta została ustanowiona również jako przestroga dla dłużników, aby przestrzegali terminów zapłaty. Ma ona na celu chronić interesy wierzyciela. Prawo do 40 euro wynika wprost z ustawy, więc jakiekolwiek postanowienia umowy stanowiące o tym, że do danej transakcji ta rekompensata nie ma zastosowania, mogą zostać potraktowane jako zmierzające do obejścia ustawy i zostać uznane za nieważne.

To, co jest na pewno możliwe, to zwolnienie dłużnika z długu dokonane przez wierzyciela już po nabyciu uprawnienia do rekompensaty. Jednak możliwość uzgodnienia tej kwestii przed powstaniem roszczenia o zapłatę równowartości 40 euro, to kwestia dyskusyjna.

Odpowiedz

Magdalena Grudzień 18, 2018 o 12:22

Proszę powiedzieć czy można dochodzić 40 euro od kontrahenta będącego Szpitalem powiatowym? Mieliśmy umowę na dostawę mięsa do kuchni szpitalnej. wystawialiśmy faktury, które były płatne po terminie.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Grudzień 18, 2018 o 13:05

Magda, generalnie 40 euro można dochodzić również w transakcjach, w której stroną jest podmiot publiczny. Jednak dla dokładniejszej weryfikacji czy dany podmiot jest podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, należałoby dokładnie przeanalizować sprawę.

Miro Listopad 26, 2018 o 18:24

Dzień dobry , mam pytanie (1) jak pozywam spółkę zoo to tam w esądzie na stronie mam zaznaczyć osoba prawna i wpisać dane spółki i adres z faktury vat czy muszę wpisywać każdego wspólnika czy też prezesa???? Chodzi o sprzedane zboże jestem rolnikiem ryczałtowym (pyt2) to czy ja jestem osoba prywatną czy jako firma ??? (3 ) Oraz czy dodać kwity wagowe i umowe do załączniików do faktury czy same faktury mam też pytanie o odsetki (4) czy odsetki jako rolnik to wlaśnie przedsiębiorca czy nie i czy jak zaznacze pozwaną kwotę to wpisuje kwotę tylko z faktury a reszte piszę że proszę o odsetki i sąd sam je doliczy ???? (5) to samo z 40euro czy rolnikowi się należy i do każdej faktury z osobna bo w pozwie będę miał dwie faktury czy tylko jedno do jednego pozwu i gdzie zaznaczyć w esądzie że chce te 40 euro czy muszę też je dodać do kwoty pozywanej ???

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Listopad 27, 2018 o 09:56

Miro,
1) jeżeli pozywasz spółkę z o.o., to pozywasz tylko tę osobę prawną. Wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki, więc nie możesz ich pozwać.
2) dla uściślenia – firma to tylko nazwa przedsiębiorcy (więcej piszę o tym tutaj: https://www.pozewzfaktury.pl/oznaczenie-stron-w-pozwie/ ). Generalnie, jeżeli trudnisz się sprzedażą zboża, to na gruncie przepisów prawa cywilnego jesteś przedsiębiorcą (i zawsze osobą fizyczną), więc sprawa o zapłatę w tym przypadku powinna być sprawą gospodarczą.
3) Powiedziałbym, że umowa to podstawowy dowód, a faktury w dalszej kolejności. Kwity wagowe również się przydadzą.
4) Dobra wiadomość – do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych stosuje się przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Oznacza to, że mają tutaj zastosowanie zarówno odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, jak i 40 euro rekompensaty. Można wskazać konkretną kwotę z faktury i podać za jaki okres mają zostać zasądzone odsetki od tej kwoty. Pamiętaj jednak, że Sąd sam z siebie nic nie zrobi, w szczególności nie będzie wyliczał odsetek. To Ty musisz podać Sądowi czego dokładnie się domagasz.
5) Jak wspomniałem wcześniej, 40 euro się należy. Kwota 40 euro przysługuje od każdej transakcji handlowej, a jeżeli umowa przewiduje, że świadczenie będzie spełniane w częściach, to od każdej części. Jeżeli więc w umowie było przewidziane to, że sprzedaż będzie następowała w kilku partiach, to 40 euro przysługuje od każdej faktury. Jeżeli chodzi o sposób ujęcia 40 euro w pozwie, to napisałem o tym we wpisie – równowartość wliczamy do kwoty należności głównej.

Odpowiedz

Miro Listopad 27, 2018 o 14:53

Jeszcze jedno rozumie że pozywam spółkę czyli w miejscu pozwany wpisuje dane spółki nie prezesów wiceprezesów itp i teraz kwota roszczenia z faktury jednej wpisuje 10000tys i , i wpisuje drugą 10000tys (mam różne terminy płatności). Później dodaje odsetki i wpisuje gospodarcze oraz sume faktury z odsetkami czyli dzień po obowiązku zapłaty do dnia wniesienia pozwu i np będzie to z jednej faktury 10100 a z drugiej 10200 ( ile procent jest w gospodarczych aktualnie) i tak to zostawiam na koniec sumuje i dodaje 40euro – przelicznik jaki wziąść kupna sprzedaży czy nbp ?? NA KONIEC CIĘŻSZE PYTANIE otóż wydaje mi się że firma mogła wiedzieć że jest nie wypłacalna i kupuje zboże od kilku miesięcy i nie płaci za kupione zboże natomiast sprzedaje dalej je i nie wiadomo gdzie są te pieniądze, czy pomogło by wszystkim osobom zgłoszenie do prokuratury np. oszustwa żeby to sprawdzili bo wydaje mi się to dziwne szczególnie że czytałem o nie jednym takim przypadku (chociaż jeszcze nic pewnego bo w spółce mówią mi że wszystko jest w porządku i że zapłacą jednak nic z tego nie widać mało tego doszły komentarze na temat spółki że robią to już od kilku miesięcy , dodam że w krs nie ma ich sprawozdania za 2017rok jak chciałem sprawdzić kondycje, żebym wiedział o tym wszystkim nie sprzedał bym im ani grama . Proszę napisać co mógłbym zyskać takim zgłoszeniem i czy i tak musiałbym składać pozew o nakaz zapłaty czy już wtedy co innego w sprawie karnej????

Odpowiedz

miro Listopad 27, 2018 o 21:11

Wpisuje faktura i że żądam odsetek np. 10tys i od daty dzień po do dnia zapłaty i kwota sporu wychodzi 10tys czy to dobrze czy powinnem sam dodać inną kwotę już z odsetkami 10tys plus odsetki wpisać przy wysokości roszczenia???? wydaje mi się że to samo powinno policzyć nie wiem ??? A i jaki artykół powołać przy dodaniu innego kosztu 40euro jaki powód tam wpisać??? Oraz na dowód roszczenia tych powoływać tylko fakturę czy umowę ??

Odpowiedz

miro Listopad 30, 2018 o 21:43

Proszę o odpowiedź i pomoc w temacie , dowiedziałem się właśnie że firma składa upadłość i jest mnóstwo osób poszkodowanych , chcą zgłosić sprawe do prokuratury, proszę mi powiedzieć co w tym przypadku mogę zrobić
Po 1 . Zgłosić możliwość popełnienia przestępstwa oszustwa do prokuratury ( do tej w miejscu spółki czy mojej miejscowej czy na policji ?)
Po 2. Czy pozew już odpada i zostaje zgłoszenie się do syndyka ???? Jak to zrobić jak mam umowe i fakture tylko.
Po 3 . Czy składać jakiś pozew przeciwko prezesom i wieceprezesom, oraz np. przedstawicielowi który podpisał umowe i wiedział jaki i wszyscy w tej spółce że są nie wypłacali a skupowali towar??? Czy zgłosić to tylko do prokuratury.
Po 4 Czy wogóle pisać jakiś pozew ??? Proszę przygotować odpowiedzi na te pytania mogę zadzwonić po poradę .
Po 5 Lokalna gazeta się tym zainteresowała żeby nagłośnić sprawę , czy jest sens się tam wypowiadać???

Magda Grudzień 18, 2018 o 13:06

Czy przepisy ustawy o transakcjach handlowych stosuję się również do umów cywilnoprawnych zawartych przed wejściem ustawy w życie?

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Grudzień 18, 2018 o 13:14

Magda, odpowiedź wynika wprost z art. 15 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że tę ustawę stosuje się do transakcji handlowych zawartych po 28 kwietnia 2013 r. Wcześniej natomiast obowiązywała ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r., która jednak nie przyznawała wierzycielom uprawnienia do żądania rekompensaty 40 euro.

Odpowiedz

Magda Grudzień 18, 2018 o 13:18

Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Grudzień 6, 2018 o 11:26

Miro, odpowiedź na te pytania wymagałaby dokładniejszej analizy sprawy. Wszystko bowiem zależy na jakim etapie jest postępowanie upadłościowe. W skomplikowanych sprawach zachęcam do kontaktu poprzez formularz w zakładce “Kontakt” 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: