Od 30 maja nowy formularz pozwu

Wojciech JelińskiKomentarze (0)

Ten kto miał do czynienia z urzędowymi formularzami pozwu, ten wie, że ich wypełnianie może przyprawić o zawrót głowy. Takie formularze są jednak obowiązkowe w niektórych sprawach, np. w postępowaniu uproszczonym. Jeszcze rok temu w takim postępowaniu rozpoznawane były sprawy o roszczenia wynikające z umów, których wartość nie przekraczała 10.000 zł. Od 1 czerwca 2017 r. limit ten uległ zmianie i obecnie wynosi on 20.000 zł. Więcej o tym możesz przeczytać TUTAJ.

Poprzez podniesienie limitu zwiększyła się liczba spraw, w których wymagane jest zastosowanie urzędowych formularzy pozwu. Wspominam o tym dlatego, że już jutro – 30 maja 2018 r. zmieni się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Zmiana będzie dotyczyć aż pięciu formularzy mających zastosowanie w postępowaniu uproszczonym: pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosków dowodowychpozwu wzajemnego oraz formularza SP (który może być sprzeciwem od wyroku zaocznego albo zarzutami lub sprzeciwem od nakazu zapłaty).

Z Twojego punktu widzenia najważniejsze są dwa formularze: pozwu oraz wniosków dowodowych (formularz WD). Formularz WD musisz dołączyć wtedy, kiedy w pozwie wypełnisz już wszystkie miejsca przeznaczone na zgłoszenie dowodów, a chcesz jeszcze powołać kolejne dowody. Jeden formularz WD przewiduje miejsce na 7 dowodów, więc gdy masz ich więcej, to musisz wypełnić kolejny taki formularz. Przyznam się szczerze, że przy dużej ilości dowodów wypełnianie tych formularzy jest bardzo męczące (mój rekord to chyba 14 formularzy WD przy jednym pozwie).

No dobrze, ale co się zmienia? Jeżeli chodzi o pozew i wnioski dowodowe, to właściwie niewiele. Zmiany mają charakter czysto techniczny i polegają głównie na aktualizacji formularzy do obecnego stanu prawnego. Na przykład w formularzu WD zmieniona została tylko treść pouczenia.

Warto przypomnieć, że w przypadku formularza WD, odpowiedzi na pozew oraz formularza SP jest to pierwsza zmiana od 3 maja 2012 r. Nietrudno się domyślić, że przez te sześć lat stan prawny uległ sporym zmianom, więc aktualizacja formularzy na pewno się przyda.

Niezależnie od charakteru zmian należy pamiętać, że nowe wzory są formularzami urzędowymi, a więc istnieje prawny wymóg ich zastosowania. Zadbaj więc o to, aby używane przez Ciebie formularze były aktualne, inaczej Sąd może potraktować wniesienie pozwu na starym formularzu jako niedochowanie wymogom formalnym. Skutek będzie taki, że możesz zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w terminie tygodniowym. Lepiej więc nie kusić losu i przygotować pozew na właściwym formularzu.

Wszystkie nowe wzory w wersji edytowalnej będą dostępne TUTAJ.

Od 30 maja nowy formularz pozwu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: