Od 30 maja nowy formularz pozwu

Ten kto miał do czynienia z urzędowymi formularzami pozwu, ten wie, że ich wypełnianie może przyprawić o zawrót głowy. Takie formularze są jednak obowiązkowe w niektórych sprawach, np. w postępowaniu uproszczonym. Jeszcze rok temu w takim postępowaniu rozpoznawane były sprawy o roszczenia wynikające z umów, których wartość nie przekraczała 10.000 zł. Od 1 czerwca 2017 r. limit ten uległ zmianie i obecnie wynosi on 20.000 zł. Więcej o tym możesz przeczytać TUTAJ.

Poprzez podniesienie limitu zwiększyła się liczba spraw, w których wymagane jest zastosowanie urzędowych formularzy pozwu. Wspominam o tym dlatego, że już jutro – 30 maja 2018 r. zmieni się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Zmiana będzie dotyczyć aż pięciu formularzy mających zastosowanie w postępowaniu uproszczonym: pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosków dowodowychpozwu wzajemnego oraz formularza SP (który może być sprzeciwem od wyroku zaocznego albo zarzutami lub sprzeciwem od nakazu zapłaty).

Z Twojego punktu widzenia najważniejsze są dwa formularze: pozwu oraz wniosków dowodowych (formularz WD). Formularz WD musisz dołączyć wtedy, kiedy w pozwie wypełnisz już wszystkie miejsca przeznaczone na zgłoszenie dowodów, a chcesz jeszcze powołać kolejne dowody. Jeden formularz WD przewiduje miejsce na 7 dowodów, więc gdy masz ich więcej, to musisz wypełnić kolejny taki formularz. Przyznam się szczerze, że przy dużej ilości dowodów wypełnianie tych formularzy jest bardzo męczące (mój rekord to chyba 14 formularzy WD przy jednym pozwie).

No dobrze, ale co się zmienia? Jeżeli chodzi o pozew i wnioski dowodowe, to właściwie niewiele. Zmiany mają charakter czysto techniczny i polegają głównie na aktualizacji formularzy do obecnego stanu prawnego. Na przykład w formularzu WD zmieniona została tylko treść pouczenia.

Warto przypomnieć, że w przypadku formularza WD, odpowiedzi na pozew oraz formularza SP jest to pierwsza zmiana od 3 maja 2012 r. Nietrudno się domyślić, że przez te sześć lat stan prawny uległ sporym zmianom, więc aktualizacja formularzy na pewno się przyda.

Niezależnie od charakteru zmian należy pamiętać, że nowe wzory są formularzami urzędowymi, a więc istnieje prawny wymóg ich zastosowania. Zadbaj więc o to, aby używane przez Ciebie formularze były aktualne, inaczej Sąd może potraktować wniesienie pozwu na starym formularzu jako niedochowanie wymogom formalnym. Skutek będzie taki, że możesz zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w terminie tygodniowym. Lepiej więc nie kusić losu i przygotować pozew na właściwym formularzu.

Wszystkie nowe wzory w wersji edytowalnej będą dostępne TUTAJ.

 

Wojciech Jeliński
Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi
Kolejne zmiany w KPC

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *