Wyłączenie się spod postępowania gospodarczego

Niektórych przedsiębiorców może przerażać ilość ograniczeń i wymagań, jakie będą miały zastosowanie w nowym postępowaniu gospodarczym. W jednym z początkowych wpisów pisałem jednak o planowanej możliwości wyłączenia się spod tych przepisów przez mikroprzedsiębiorców. Cóż, jak się okazało, w projekcie ustawy zostało to uregulowane w zupełnie inny sposób. 

O mikroprzedsiębiorcach nie jest bowiem wspomniane ani słowem. Zamiast tego, ustawodawca uznał za zasadne inne kryterium, które może skutkować wyłączeniem danej sprawy spod przepisów o postępowaniu gospodarczym. Reguluje to projektowany art. 47983 K.p.c.

§ 1. Na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub płaci zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej, sąd gospodarczy rozpozna sprawę z pominięciem przepisów niniejszego działu.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, strona może złożyć najpóźniej przy pierwszej swej czynności po doręczeniu jej pouczenia, o którym mowa w art. 47981.

Ustawodawca przewiduje więc dwie sytuacje gdy będzie możliwe rozpoznanie sprawy gospodarczej wg przepisów dotyczących „zwykłych” spraw cywilnych.

Po pierwsze, nastąpi to wtedy gdy dana strona nie będzie przedsiębiorcą. Takie brzmienie przepisu wynika z faktu, że stronami spraw gospodarczych niekoniecznie muszą być przedsiębiorcy. Czasem stroną mogą być np. wspólnicy spółek handlowych, którzy osobiście nie prowadzą żadnej działalności.

Po drugie, zamiast mikroprzedsiębiorców, grupą uprawnioną do złożenia wniosku o wyłączenie spod postępowania gospodarczego będą podatnicy płacący podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Jest to o tyle nietypowe, że w tej formie rozliczać się mogą jedynie niektórzy podatnicy, którzy wykonują jeden z zawodów wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Dlatego też Minister Rozwoju do powyższego rozwiązania zgłosił uwagi w zakresie rozszerzenia grupy podmiotów, które będą mogły wnioskować o wyłączenie spod przepisów o postępowaniu gospodarczym, tak aby było ono bardziej obiektywne. Proponuje on, aby wybrana została jedna z trzech grup: mikroprzedsiębiorców, przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z uproszczonej księgowości lub tzw. mali podatnicy. Z tymi uwagami możesz dokładnie zapoznać się TUTAJ.

Jakie rozwiązanie ostatecznie przyjmie ustawodawca, tak naprawdę przekonamy się dopiero gdy ustawa zostanie uchwalona. Do tego czasu pewne będzie tylko jedno: wyłączenie spod przepisów o postępowaniu gospodarczym dokonywane będzie jedynie na odpowiedni wniosek strony. 

Nawet więc jeżeli będziesz zaliczał się do grupy uprawniającej do prowadzenia Twojej sprawy z wyłączeniem przepisów o postępowaniu gospodarczym, to musisz pamiętać o tym, że to nie do sądu należeć będzie sprawdzenie Twojego statusu. Jedyną osobą, na której będzie ciążył obowiązek wykazania, że sąd powinien wyłączyć sprawę spod procedury gospodarczej, będziesz Ty sam. I będziesz musiał dokonać tego już przy pierwszej podjętej przed sądem czynności. Inaczej Twoje uprawnienie przepadnie.

Wyłączenie się spod postępowania gospodarczego

Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi
Kredyt kupiecki w praktyce
Kolejna nowelizacja KCP

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *