Kolejna obniżka odsetek od 9 kwietnia 2020 r.

Kolejna obniżka odsetek od 9 kwietnia 2020 r.

Tempo tego, co obecnie dzieje się w przepisach prawnych jest zawrotne. Przepisy, które obowiązują dzisiaj, jutro mogą zostać zastąpione przez zupełnie nowe regulacje. Pomysły na zmiany w przepisach pojawiają się i znikają (ostatnio było głośno o planowanych doręczeniach hybrydowych). Oznaczenie poszczególnych artykułów specustawy o walce z koronawirusem zaczyna powodować pewien niepokój (bo jak czytam art. 15zzzzzo, który odwołuje się do art. 15zzzzzp, to się mimowolnie zastanawiam, czy tam faktycznie powinno być pięć liter “z”, czy komuś zaciął się klawisz na klawiaturze). W obecnej chwili ciężko więc pisać o tym co będzie dopóki dana ustawa nie zostanie podpisana przez Prezydenta.

Natomiast dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła po raz kolejny obniżyć stopy procentowe o 0,5%. To już drugi raz w ciągu niecałego miesiąca. Poprzednio takie obniżenie nastąpiło 18 marca 2020 r., o czym pisałem TUTAJ. Oznacza to, że od 9 kwietnia 2020 r. zmianie ulegnie wysokość trzech rodzajów odsetek.

Odsetki ustawowe

Czyli inaczej – odsetki kapitałowe, przysługujące od pewnej sumy pieniężnej przekazanej dłużnikowi przez wierzyciela (stosowane przy pożyczkach lub kredytach kupieckich). Ich wysokość to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Przed 18 marca 2020 r. wynosiły one 5%. W okresie od 18 marca 2020 do 8 kwietnia 2020 r. wynosiły 4,5%.

Od 9 kwietnia 2020 r. odsetki ustawowe wynoszą 4%.

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Są to odsetki przysługujące gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą należności, mające zastosowanie do czynności, których przynajmniej jedna strona nie jest przedsiębiorcą. Ich wysokość to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Do 18 marca 2020 r. wysokość tych odsetek wynosiła 7%. W okresie pomiędzy 18 marca a 8 kwietnia 2020 r. wynosiły 6,5%.

Od 9 kwietnia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie to 6% w skali roku.

Odsetki maksymalne

Nie jest to rodzaj odsetek w ścisłym tego słowa znaczeniu. Chodzi tu raczej o pewne ograniczenie co do wysokości odsetek, których stopę procentową strony mogą określić w umowie. W umowie można więc żądać odsetek nie wyższych niż dwukrotność odsetek przysługujących na podstawie właściwych przepisów.

Od 9 kwietnia 2020 r. następuje obniżka odsetek maksymalnych – w przypadku maksymalnych odsetek ustawowych do 8%, zaś w przypadku maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie do 12%.

Obniżka nie dotyczy wszystkich odsetek

Podobnie jak wcześniej, obniżka stóp procentowych nie wpływa na wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nadal wynoszą one 11,5% w skali roku lub 9,5% jeżeli dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy. Dlaczego tak się dzieje wyjaśniałem w poprzednim wpisie o odsetkach.

Pozostaje mieć nadzieję, że mój kolejny wpis dotyczący odsetek będzie na temat wzrostu ich wysokości.  Nie chciałbym 1 lipca pisać, że jednak i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych dotknie obniżka. Oby wzrost temperatur pomógł nam w walce z koronawirusem. Tego sobie i Wam życzę.

Wojciech Jeliński
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *