Kolejna obniżka odsetek od 9 kwietnia 2020 r.

Kolejna obniżka odsetek od 9 kwietnia 2020 r.

Tempo tego, co obecnie dzieje się w przepisach prawnych jest zawrotne. Przepisy, które obowiązują dzisiaj, jutro mogą zostać zastąpione przez zupełnie nowe regulacje. Pomysły na zmiany w przepisach pojawiają się i znikają (ostatnio było głośno o planowanych doręczeniach hybrydowych). Oznaczenie poszczególnych artykułów specustawy o walce z koronawirusem zaczyna powodować pewien niepokój (bo jak czytam art. 15zzzzzo, który odwołuje się do art. 15zzzzzp, to się mimowolnie zastanawiam, czy tam faktycznie powinno być pięć liter „z”, czy komuś zaciął się klawisz na klawiaturze). W obecnej chwili ciężko więc pisać o tym co będzie dopóki dana ustawa nie zostanie podpisana przez Prezydenta.

Natomiast dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła po raz kolejny obniżyć stopy procentowe o 0,5%. To już drugi raz w ciągu niecałego miesiąca. Poprzednio takie obniżenie nastąpiło 18 marca 2020 r., o czym pisałem TUTAJ. Oznacza to, że od 9 kwietnia 2020 r. zmianie ulegnie wysokość trzech rodzajów odsetek.

Odsetki ustawowe

Czyli inaczej – odsetki kapitałowe, przysługujące od pewnej sumy pieniężnej przekazanej dłużnikowi przez wierzyciela (stosowane przy pożyczkach lub kredytach kupieckich). Ich wysokość to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Przed 18 marca 2020 r. wynosiły one 5%. W okresie od 18 marca 2020 do 8 kwietnia 2020 r. wynosiły 4,5%.

Od 9 kwietnia 2020 r. odsetki ustawowe wynoszą 4%.

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Są to odsetki przysługujące gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą należności, mające zastosowanie do czynności, których przynajmniej jedna strona nie jest przedsiębiorcą. Ich wysokość to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Do 18 marca 2020 r. wysokość tych odsetek wynosiła 7%. W okresie pomiędzy 18 marca a 8 kwietnia 2020 r. wynosiły 6,5%.

Od 9 kwietnia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie to 6% w skali roku.

Odsetki maksymalne

Nie jest to rodzaj odsetek w ścisłym tego słowa znaczeniu. Chodzi tu raczej o pewne ograniczenie co do wysokości odsetek, których stopę procentową strony mogą określić w umowie. W umowie można więc żądać odsetek nie wyższych niż dwukrotność odsetek przysługujących na podstawie właściwych przepisów.

Od 9 kwietnia 2020 r. następuje obniżka odsetek maksymalnych – w przypadku maksymalnych odsetek ustawowych do 8%, zaś w przypadku maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie do 12%.

Obniżka nie dotyczy wszystkich odsetek

Podobnie jak wcześniej, obniżka stóp procentowych nie wpływa na wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nadal wynoszą one 11,5% w skali roku lub 9,5% jeżeli dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy. Dlaczego tak się dzieje wyjaśniałem w poprzednim wpisie o odsetkach.

Pozostaje mieć nadzieję, że mój kolejny wpis dotyczący odsetek będzie na temat wzrostu ich wysokości.  Nie chciałbym 1 lipca pisać, że jednak i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych dotknie obniżka. Oby wzrost temperatur pomógł nam w walce z koronawirusem. Tego sobie i Wam życzę.

Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Kredyt kupiecki w praktyce

 1. Katarzyna pisze:

  Witam serdecznie, mam pytanie jak poprawnie wyliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Faktura była wystawiona na kwotę 3000 zł. z terminem płatności 13.10.2019 r. Kontrahent zapłacił 19.03.2020r., ale bez odsetek. Jak poprawnie wyliczyć odsetki ? Czy za 2019 rok naliczam stawkę 9,5% a za 2020 rok mogę 11,5%? Kalkulator gofin wylicza mi od 15.10.2019 do 31.12.2019 stawkę 9,5% a od 01.01.2020 do 19.03.2020 stawkę 11,5%. Wyczytałam że stawkę 11,5% mogę stosować tylko dla transakcji które stały się wymagalne po 1.01.2020r. Chodzi o faktury których termin płatności przypada na 1 .01.2020 lub później. Jak ten przepis rozumieć ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Katarzyna, tak jak piszesz – do końca 2019 r. stosujesz stawkę 9,5%, a od 1 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty – 11,5%. Nie ma znaczenia kiedy należność główna stała się wymagalna.

   Mówi o tym art. 20 ust. 3 ustawy nowelizującej, który wskazuje wprost, że do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się nową wartość tych odsetek. Co trzeba podkreślić – kryterium wymagalności odnosi się w tym przypadku do samych odsetek, a nie do należności głównej.

 2. Agnieszka pisze:

  Witam serdecznie, mam prośbę o podpowiedź jaki rodzaj odsetek powinnam naliczyć w następujących przypadkach:
  1. Firma sp. z o.o. sprzedała czasopisma Przedszkolu Integracyjnemu.
  2. Firma sp. z o.o. sprzedała czasopisma Firmie, która jest sp. z o.o.
  3. Firma sp. z o.o. sprzedała czasopisma Niepublicznemu Przedszkolu.
  4. Firma sp. z o.o. sprzedała czasopisma Prywatnemu Przedszkolu.
  Czy we wszystkich przypadkach zostały wystawione faktury, materiały dostarczone, ale do dnia dzisiejszego brak płatności. Chciałam wysłać wezwania do zapłaty i naliczyć odsetki. Zastanawiam się czy w takiej sytuacji będą to odsetki za opóźnienie czy za opóźnienie w transakcjach handlowych?
  Często stroną zamawiającą jest Przedszkole, ale organem prowadzącym jest np. osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, fundacja lub sp. z o.o. Jak w takich przypadkach odnieść się do odsetek ? Jeśli będę chciała takie przedszkole pozwać do Sądu to stroną będzie organ prowadzący. W tej sytuacji mogę naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Agnieszka, o ile w przypadku nr 2 nie ma wątpliwości, że należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, to w pozostałych przypadkach zależy to od tego czy przedszkole jest publiczne czy niepubliczne. Przedszkola publiczne jako jednostki budżetowe, są zarazem jednostkami sektora finansów publicznych i mogą być stronami transakcji handlowych, a więc można naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
   Jeżeli chodzi o przedszkola niepubliczne, to nie posiadają one zdolności prawnej, a zatem za ich zobowiązania odpowiada podmiot prowadzący daną placówkę. Jeżeli prowadzenie tego typu placówek należy do zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot, to jest to argument za tym, aby stosować odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
   Jeżeli daną placówkę prowadzi fundacja, to należy pamiętać, że fundacje z zasady nie prowadzą działalności gospodarczej i w takim wypadku nie mogą być stronami transakcji handlowych. Żeby zweryfikować czy dana fundacja prowadzi działalność gospodarczą należy sprawdzić czy jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

   • Agnieszka pisze:

    Dziękuję serdecznie za odpowiedź. To ważna dla mnie informacja.
    1. Jeśli Fundacja widnieje w KRS w rejestrze stowarzyszeń i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców to rozumiem, że mogę naliczyć odsetki w transakcjach handlowych ?
    2. Jeśli Fundacja nie widnieje w rejestrze przedsiębiorców to naliczam odsetki ustawowe za opóźnienie.

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Agnieszka, jest dokładnie tak, jak piszesz. Jeżeli fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, to wówczas można stosować odsetki w transakcjach handlowych.

     • Agnieszka pisze:

      Jeśli pozywam np Alicję Kowalską w wydziale cywilnym to naliczam odsetki ustawowe ? Czy mogę doliczyć rekompensatę za koszt dochodzenia należności ?

     • Wojciech Jeliński pisze:

      Agnieszka, jeżeli pozwana nie jest przedsiębiorcą, to należą się odsetki ustawowe bądź odsetki ustawowe za opóźnienie – w zależności od tego z czego wynika roszczenie. Rekompensata wchodzi w grę tylko gdy mamy do czynienia z transakcją handlową, czyli gdy obie strony są przedsiębiorcami albo prowadzą działalność rolniczą. W sprawach cywilnych, które nie mają charakteru gospodarczego, taka rekompensata nie przysługuje.

 3. Edyta pisze:

  Witam serdecznie, złożyłam pozew do wydziału cywilnego i przez pomyłkę źle naliczyłam odsetki. W pozwie domagam się odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwoty 40 Euro. Nie podałam również adresu e-mail powoda.
  Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 3.816,58 zł (słownie: …….) to jest:
  a) kwoty 3.402,40 zł (słownie: ……) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 18.09.2019 r. do dnia zapłaty;
  b) kwoty 238,80 zł (słownie: ………………) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 11.01.2020 r. do dnia zapłaty;
  c) kwoty 175,38 zł (słownie: …..) tytułem rekompensaty za koszty odzyskania należności.

  Czy wystarczy jak wyślę takie pismo procesowe ?
  W ślad za pozwem z dnia …….. r. poniżej podaję adres poczty elektronicznej powoda celem uniknięcia wątpliwości xx@o2.pl
  Cofam żądanie kwoty 175,38 zł tytułem rekompensaty za koszty odzyskania należności, zaś odsetki powinny być liczone wg zasad odsetek ustawowych za opóźnienie.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Edyta, jeżeli sprawa nie jest sprawą gospodarczą, to nie musisz podawać adresu poczty elektronicznej powoda – taki wymóg istnieje tylko w sprawach gospodarczych.
   Napisz, że cofasz pozew w części – co do kwoty 175,38 zł tytułem rekompensaty, bez zrzeczenia się roszczenia, i wnosisz o zasądzenie kwoty 3.641,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:
   a) 3.402,40 zł od dnia 18.09.2019 r. do dnia zapłaty,
   b) 238,80 zł od dnia 11.01.2020 r. do dnia zapłaty.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *