Dwie ustawy dla wierzycieli

Dwie ustawy dla wierzycieli

Ostatnimi czasy zmian w przepisach, które były korzystne dla wierzycieli, było jak na lekarstwo. W zasadzie wierzycielom dochodziły tylko nowe obowiązki i ograniczenia możliwości dochodzenia swoich roszczeń. W końcu może się to zmienić. Sejm rozpatrzył wczoraj dwa projekty „ustaw dla wierzycieli”.

Pierwszy z projektów „ustawy dla wierzycieli” to oczywiście projekt ustawy o zmianie KPC, który wrócił z Senatu z kilkoma poprawkami. Wczoraj Sejm zdecydował o przyjęciu tych poprawek, które dotyczyły w większości kwestii związanych z uporządkowaniem terminologii i doprecyzowaniem niektórych przepisów.

Drugi projekt jest nawet bardziej przeznaczony dla wierzycieli – to zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wczoraj została uchwalona przez Sejm. Od ostatniego razu gdy o niej pisałem, w projekcie zaszło kilka zmian, o których należy wspomnieć. Co się zmienia?

Postępowanie zabezpieczające

Po pierwsze, planowana jest zmiana w postępowaniu zabezpieczającym, która ma wzmocnić pozycję wierzyciela. Do tej pory, aby uzyskać zabezpieczenie należało spełnić dwie przesłanki: uprawdopodobnić istnienie roszczenia oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W praktyce, to właśnie z wykazaniem interesu prawnego wiążą się największe problemy, ponieważ orzecznictwo poszczególnych sądów w tym zakresie jest mocno zróżnicowane. Ma to oczywiście wpływ na to, że wierzyciele z postępowania zabezpieczającego korzystają rzadko, jeśli w ogóle. A szkoda, bo to jedno z postępowań, które jest dla wierzyciela bardzo korzystne. Przede wszystkim pozwala na prowadzenie procesu ze świadomością, że dochodzone roszczenie jest już zabezpieczone, więc dłużnik nie będzie mógł wyzbywać się majątku przed wydaniem wyroku.

Zmiana w postępowaniu zabezpieczającym ma polegać na automatycznym uznawaniu interesu prawnego za uprawdopodobniony w przypadku gdy powód dochodzi należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana w ciągu trzech miesięcy od dnia upływu terminu jej płatności.

Do uzyskania zabezpieczenia wystarczy więc wykazać, że dana umowa stanowiła transakcję handlową oraz podnieść okoliczność braku zapłaty przez trzy miesiące od upływu terminu zapłaty. Wtedy interes prawny musi zostać uznany przez Sąd za uprawdopodobniony. Należy oczywiście pamiętać, że dotyczy to tylko przypadku gdy wartość całej transakcji handlowej nie przekracza 75.000 złotych. Nie będzie to mieć więc zastosowania w przypadku „rozbicia” transakcji handlowej o wartości np. 80.000 zł, na dwa roszczenia po 40.000 zł. Maksymalna wartość odnosi się bowiem do całości transakcji handlowej, a nie wartości poszczególnych jej części.

Progi rekompensaty za koszty odzyskiwania należności…

Względem wcześniejszej wersji projektu zmieniono walutę wartości transakcji handlowej z euro na nasze polskie złotówki. Jest to dobra zmiana, ponieważ przeliczanie wartości świadczenia wyrażonego w umowie w złotówkach na euro miało być obliczane wg średniego kursu z dnia zawarcia transakcji handlowej. A to otwierało zbyt szerokie pole do kwestionowania daty zawarcia transakcji. Obecnie jest prościej, a wiadomo że im prościej, tym z reguły lepiej.

Od wartości świadczenia pieniężnego zależeć będzie wysokość przysługującej wierzycielowi rekompensaty za opóźnienie w zapłacie tego świadczenia. I tak:

  • przy wartości świadczenia do 5.000 zł włącznie – przysługuje 40 euro rekompensaty,
  • jeżeli wartość świadczenia wynosi od 5.000,01 zł do 49.999,99 zł – należy się 70 euro
  • przy świadczeniach od 50.000 zł wzwyż – można będzie żądać 100 euro

…i sposób obliczania rekompensaty

Ustawodawca wrócił również do dotychczasowego sposobu obliczania wartości rekompensaty. Zrezygnowano ze średniego kursu z dnia zawarcia transakcji handlowej i nadal będzie obowiązywał kurs z ostatniego dnia roboczego miesiąca wcześniejszego niż miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne. Innymi słowy – TEN wpis nadal będzie aktualny.

Wejście zmian w życie

I tylko szkoda, że planowane zmiany wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2020 r. Kolejne pół roku wierzyciele muszą więc czekać na zmiany, które będą dla nich korzystniejsze. Dodatkowo zmiany te będą dotyczyły tylko tych transakcji handlowych, które zostaną zawarte po wejściu w życie nowych przepisów. Do transakcji handlowych zawartych wcześniej, będzie się stosować przepisy dotychczasowe.

A taka rewolucyjna zmiana jak postępowanie gospodarcze wejdzie w życie już po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. A to może nastąpić już w tym miesiącu.

Z nową wersją projektu ustawy zmieniającej ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych można zapoznać się TUTAJ. Z projektem zmian w KPC zapoznasz się TUTAJ, zaś przyjęte poprawki Senatu może zobaczyć TUTAJ.

Dwie ustawy dla wierzycieli

Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi
Kredyt kupiecki w praktyce

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *