40 euro… tylko nie płacz proszę…

Wojciech Jeliński29 komentarzy

(…) 40 euro za fakturę poproszę – mógłby zaśpiewać Kazik, gdyby jako przedsiębiorca składał właśnie pozew do sądu, domagając się zapłaty za wystawione faktury 🙂 Nie ukrywam, że roszczenie o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest moim ulubionym z tych uregulowanych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jak już wspomniałem, zawsze doradzamy klientom, aby w pozwie zażądać również kwoty 40 euro. Dlaczego?

Po pierwsze, nie trzeba go w żaden sposób udowadniać. Jest to roszczenie, które przysługuje wierzycielowi z mocy ustawy, praktycznie od razu po niedochowaniu przez dłużnika terminu płatności faktury.

Po drugie, jest natychmiast wymagalne. Roszczenie o zapłatę 40 euro jest wymagalne z chwilą nabycia uprawnienia do jego żądania. Nie trzeba wysyłać żadnych dodatkowych wezwań do dłużnika, aby móc dochodzić go przed Sądem.

Po trzecie, przysługuje od każdej nieopłaconej w terminie faktury. Jeżeli więc twój kontrahent nie opłacił dziesięciu faktur, przysługuje ci dziesięciokrotność kwoty 40 euro. Oczywiście należy pamiętać o zasadach przeliczania kwoty (co wyjaśniam poniżej).

Po czwarte, nie jest w żaden sposób uzależnione od tego, czy faktycznie poniosłeś jakiekolwiek koszty odzyskiwania należności. Ma więc ono charakter ryczałtowy i ma stanowić swoistą rekompensatę za to, że wierzyciel nie otrzymał płatności we właściwym czasie.

Jak widzisz, roszczenie o zapłatę 40 euro ma same plusy, żadnych minusów. No dobrze, niektórzy mogą powiedzieć, że przeliczanie euro na złotówki jest trochę uciążliwe. I faktycznie, na pierwszy rzut oka może być trochę skomplikowane – poniżej prezentuję art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, który reguluje zarówno omawiane roszczenie, jak i sposób jego obliczania:

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Przyznam się, że gdy pierwszy raz czytałem ten przepis, to zakręciło mi się w głowie. Na całe szczęście Ty nie musisz się główkować o co chodzi. Wystarczy, że przeczytasz jak poprawnie przeliczyć rekompensatę 40 euro w trzech krokach.

Krok pierwszy
Ustal dzień wymagalności Twojego roszczenia

Dzień wymagalności to dzień, od którego możesz dochodzić swoich należności przed sądem. Dniem tym jest następny dzień po ustalonym terminie płatności. Dla przykładu, jeżeli termin zapłaty faktury wypada w poniedziałek, 19 marca 2018 r., to dniem wymagalności jest dzień 20 marca 2018 r. Oczywiście należy tutaj pamiętać o zasadach obliczania terminów. Jeżeli więc termin zapłaty przypadłby w sobotę, 24 marca 2018 r., to spowoduje to przesunięcie terminu zapłaty na poniedziałek, 26 marca. Dniem wymagalności będzie więc 27 marca. Z dokładną zasadą obliczania terminów możesz zapoznać się TUTAJ.

Krok drugi
Cofnij się o miesiąc

Jeżeli ustaliłeś już dzień wymagalności świadczenia, musisz teraz “cofnąć się” o miesiąc. Przy czym nie trzeba już zwracać szczególnej uwagi na dokładny dzień w danym miesiącu. Kontynuując nasz przykład – wymagalność świadczenia nastąpiła w marcu 2018 r. Cofamy się o miesiąc i mamy luty 2018 r.

Krok trzeci
Ustal kurs euro

Teraz pozostaje nam ustalić właściwy kurs euro. W tym celu patrzymy kiedy przypadł ostatni dzień roboczy w danym miesiącu. W lutym 2018 r. była to akurat środa, 28 lutego. Sprawdzamy więc średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu. Jak wynika z Tabeli nr 042/A/NBP/2018 średni kurs 1 euro wynosił 4,1779 zł.

Możemy już więc obliczyć kwotę rekompensaty, oczywiście poprzez pomnożenie liczby 40 i właściwego kursu. W naszym przykładzie kwota rekompensaty wynosi więc:

40 * 4,1779 = 167,116 ≈ 167,12 zł

Jak widzisz, obliczenie kwoty 40 euro nie jest wcale trudne i zajmuje niecałe 2 minuty. I tak, niezależnie od kwoty faktury, masz prawo uzyskać dodatkową rekompensatę, gdyż nie otrzymałeś w terminie spodziewanych pieniędzy.

Moim zdaniem, jeśli już decydujesz się na dochodzenie swoich należności na drodze sądowej, zgłoszenie żądania zasądzenia rekompensaty 40 euro jest wręcz obowiązkiem każdego dbającego o swoje interesy przedsiębiorcy. Kazik też wolałby przecież przynosić do domu 40 euro zamiast 12 groszy 🙂

40 euro... tylko nie płacz proszę

{ 29 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dawid Pantak Marzec 21, 2018 o 08:14

Dzień dobry Panie Wojciechu,

jestem bardzo ciekawy Pana opinii w zakresie dwóch tematów związanych z tym zagadnieniem.

1) Czy faktycznie 40 euro należy się zawsze od każdej faktury? Można spotkać pogląd, że jeżeli mamy jeden stosunek prawny (jedną umowę sprzedaży), a na jej podstawie wystawiono kilka faktur i więcej niż jedna faktura nie została opłacona, to kwota 40 euro należy się tylko raz.

2) Czy spotkał się Pan z sytuacją, że sąd w nakazie zapłaty zasądził 40 euro na rzecz wierzyciela, ale jednocześnie o tę kwotę obniżył przysługujące wierzycielowi koszty zastępstwa procesowego? Czy Pana zdaniem taka praktyka sądu jest prawidłowa?

Pozdrawiam,
Dawid Pantak

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Marzec 21, 2018 o 14:50

Dawid, według mnie każda kolejna faktura wystawiana w ramach jednej umowy pomiędzy stronami, stanowi własnie o tym, że roszczenie jest spełniane w częściach. W takim przypadku zastosowanie ma tutaj art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z którym roszczenie 40 euro przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części. Oczywiście należy pamiętać, że zawsze musi zostać spełniony podstawowy warunek, czyli faktury były wystawione zgodnie z warunkami jakie strony ustaliły w umowie.

Co do obniżenia kosztów zastępstwa procesowego o 40 euro, to jeszcze nigdy się z tym nie spotkałem, ale wg mnie byłoby to nieprawidłowe. 40 euro jest roszczeniem nie związanym w żaden sposób z kosztami procesowymi. Z ciekawości – który Sąd tak zrobił?

Odpowiedz

Grzegorz Marzec 21, 2018 o 09:27

Dołączając się do pytania powyżej – czy rzeczywiście 40 euro może być naliczane od każdej faktury? Tutaj spotkałem odmienną opinię: http://jakodzyskacpieniadze.pl/2016/11/30/40-euro-do-kazdej-faktury-jak-to-dziala-po-nowelizacji-koszty-windykacji/, może istnieją jakieś orzeczenia sądowe w tej materii?

Ponadto powstaje też zasadne pytanie czy przeliczona równowartość 40 euro wlicza się do wartości przedmiotu sporu.

Odpowiedz

Dawid Pantak Marzec 21, 2018 o 14:58

Dzięki za odpowiedź.

Co do obniżenia kosztów zastępstwa procesowego – to praktyka jednego ze śląskich sądów.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Marzec 21, 2018 o 15:10

Dawid, trzeba więc składać zażalenie na postanowienie o kosztach. Być może uda się tę praktykę “wykorzenić” 🙂

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Marzec 21, 2018 o 15:08

Grzegorz, co do naliczania 40 euro od każdej faktury, to odpowiedziałem powyżej 🙂 Jeżeli kilka faktur z tej samej umowy zostało wystawionych prawidłowo (zgodnie z ustaleniami stron), to nie ma przeszkód do tego, aby uznać, że spełnienie świadczenia miało nastąpić w częściach.

Jeżeli chodzi o wartość przedmiotu sporu, to uważam, że przeliczona kwota powinna być wliczana do WPSu. Jest to osobne roszczenie, którego można przecież dochodzić nawet w odrębnym pozwie. Powiem tak – u nas w Kancelarii zawsze wliczamy to roszczenie i jeszcze nigdy żaden Sąd nie miał z tym problemu (odpukać) 🙂

Odpowiedz

Ktoś Marzec 22, 2018 o 20:41

Czy kwotę 40 euro doliczamy do wartości przedmiotu sporu?

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Marzec 23, 2018 o 13:41

Odpowiedź jest już w komentarzu powyżej, ale powtórzę: tak, przeliczoną kwotę wliczamy do WPS 🙂

Odpowiedz

Anna Kwiecień 3, 2018 o 12:43

Dzień dobry Panu,
Bardzo miło czyta się Pana artykuł.
Proszę o wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii:
Sr wydam mi nakaz zapłaty, w którym zasadził kwotę główna 1000 zł na która składają sie/
– 800 zł roszczenie główne
-200 zł skapitalizowane odsetki
– 176 zł z odsetkami jakimiś tam ( i tu 1 problem- rachunkowy, nie zgadzają się wartości z kwoty głównej)

Niżej zasądził koszty postępowania 47 zł.

Pytanie brzmi: co mam zrobić z tym nakazem ? Sprostować omyłkę rachunkową czy jakieś zażalenie pisać ? Czy te 40 euro nie powinno byc jako koszt postępowania ?

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Kwiecień 3, 2018 o 13:02

Anna, bardzo dziękuję za miłe słowa 🙂

Co do nakazu zapłaty, to jeżeli nie zgadza się kwota główna, ale w treści nakazu zapłaty zostały wyszczególnione poszczególne kwoty, które zasądził Sąd, to jak najbardziej można to uznać za omyłkę i złożyć wniosek o sprostowanie.

Jeżeli chodzi o rekompensatę 40 euro, to nie wchodzi ona w koszty postępowania. Jest to osobne roszczenie, o którym Sąd rozstrzyga tak samo, jak o roszczeniu głównym. Przypuszczam, że zasądzona kwota 176 zł to własnie równowartość 40 euro?

Odpowiedz

Anna Kwiecień 4, 2018 o 15:21

Tak, jest to równowartość 40 euro. Obmawiam się, że był błąd w treści formularza i roszczenie zostało wpisane do w blednej rubryki ( do kosztów postępowania ) i nie zostało doliczone do wps. To gdzie powinno byc wpisane to roszczenie, w którą rubrykę ?

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Kwiecień 5, 2018 o 09:49

W rubrykę 6.1 “Żądanie zasądzenia”. Tam wpisujemy sumę wszystkich roszczeń, czyli należność główna + równowartość 40 euro + ewentualnie odsetki, jeżeli chcemy je skapitalizować 🙂

Odpowiedz

Krzysztof Kwiecień 17, 2018 o 17:40

Witam,
mam kilka pytań odnośnie opisywanego tematu i będę wdzięczny za odpowiedź, biorąc pod uwagę Pana doświadczenie w sprawie 40 euro rekompensaty.

Jako przedsiębiorca wystawiłem dla mojego kontrahenta fakturę z 14 dniowym terminem płatności. Oczywiście nie zapłacił on w ustalonym terminie.
1. Czy w takim przypadku przysługuje mi 40euro, jeżeli termin zapłaty w fakturze był 14 dni a nie 30?
2. Czy 40 euro przysługuje mi, jeżeli nie poniosłem żadnych kosztów windykacji? No powiedzmy, że 4,20 zł – list polecony z wezwaniem do zapłaty?
3. Czy jeżeli zlecę windykację kancelarii i wystawią mi powiedzmy fakturę na 500 zł, to następnie mógłbym się domagać tego 500 zł na podstawie tej faktury? Wydaje się, że tak.
4. Czy jeżeli dojdzie do procesu sądowego, to należne mi będą koszty procesu (opłata od pozwu + skarbowa + zastępstwo) w kwocie pomniejszonej o 40euro czy o te 500 zł?
5. A co jeżeli zasądzone koszty procesu są niższe niż to 500 zł? Powiedzmy 30 zł pozew, 17 zł skarbowa i 180 zastępstwo?

takie nasunęły mi się pytania i będę bardzo wdzięczny za odpowiedź!
pozdrawiam!

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Kwiecień 18, 2018 o 15:57

Krzysztof, odpowiadając po kolei:
1. Termin zapłaty może być dowolny, a 40 euro przysługuje od pierwszego dnia opóźnienia w zapłacie.
2. Tak, pisałem o tym więcej we wpisie.
4 i 5. Koszty procesu nigdy nie pomniejszają się o rekompensatę 40 euro, ani o koszty odzyskiwania należności, więc nie trzeba się martwić, że będą niższe.

Co do pytania nr 3, to bardzo ciekawy temat, o którym na pewno napiszę w najbliższym czasie 🙂

Odpowiedz

Krzysztof Kwiecień 19, 2018 o 17:43

Dziękuję uprzejmie za odpowiedź.

Mam jednak wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście 40 euro należy się od każdej faktury, może wszak dojść do sytuacji, że przedmiotem sporu jest 10 faktur po 10-20 zł każda, czyli 100-200 zł, a sam ryczałt w wysokości 10x40e wynosiłby w tej sytaucji prawie 1700 zł.

W sytuacji gdy wliczamy 40e do WPS, to jak rozumiem, odsetki od równowartości każdych 40e należy liczyć tak jak wymagalność faktury, której dotyczą?

Pozdrawiam i gratuluję fajnego bloga!

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Kwiecień 20, 2018 o 10:31

Krzysztof, przepis wprowadzający 40 euro rekompensaty nie uzależnia prawa do niej od wartości danej transakcji handlowej. I faktycznie, może się zdarzyć tak, że podliczenie równowartości 40 euro da większą sumę niż należność główna z faktur.

Odnośnie odsetek, to tutaj sprawa nie jest taka prosta. Roszczenie o zapłatę 40 euro jest już przecież dla wierzyciela rekompensatą za opóźnienie w zapłacie, więc Sąd może uznać, że od takiej kwoty nie przysługują już odsetki. Poniżej podaję link do wyroku SO w Łodzi, w którym można znaleźć kilka odpowiedzi związanych z 40 euro:
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152510000006527_XIII_Ga_000130_2017_Uz_2017-04-03_001

Dziękuję za miłe słowa i zapraszam do lektury kolejnych wpisów 🙂

Odpowiedz

Łukasz Kwiecień 25, 2018 o 13:19

Witam, 16.04 2018 dostałem do zapłaty 1900zł ‘kary’ za nieterminowe opłacania miejsca handlowego, spóźnienia 1-4 dni od terminu na fakturze. Rok temu rozwiazałem umowe i zamknąłem działalność. Naliczanie 40euro miasto zaczęło naliczac od 10.2014r Wojtku chciałbym dowiedziec sie czy jest to zgodne z prawem czy poprostu ktoś próbuje mnie naciągnąć ?

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Łukasz Kwiecień 25, 2018 o 20:03

Dokładnie chodzi mi o faktury sprzed 3 lat, mam 11 spoźnień z płatnością w tym są 3 sprzed 3 lat

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Kwiecień 27, 2018 o 09:44

Łukasz, jeżeli chodzi o 40 euro, to faktycznie nawet jeden dzień opóźnienia w zapłacie powoduje to, że wierzyciel może domagać się zapłaty takiego roszczenia. Pytanie tylko – czy ta kara, o której piszesz, to właśnie równowartość 40 euro od każdej faktury, czy podstawa jej naliczania wynika z czegoś innego, np. z umowy?

Jeżeli chodzi o 40 euro za faktury sprzed 3 lat, to polecam lekturę wyroku, do którego link podałem w komentarzu powyżej.

Odpowiedz

MICHAŁ Czerwiec 22, 2018 o 14:10

Dzień dobry, ciekawy artykuł również ze względu na małą liczbę komentarzy czy praktycznych wyjaśnień, nie mniej jednak jeżeli chodzi o doliczanie 40 euro czy jej wielokrotności do WPS zwracam uwagę na rozbieżność w orzecznictwie, sądy do końca same nie wiedzą do jakiej kategorii zaliczać rekompensatę. W swojej praktyce spotkałem się z nakazami lub wyrokami gdzie Sąd doliczał 40 euro do Wps plus odsetki od tej kwoty jak również spotkałem się z wypadkami gdzie 40 zaliczano do kosztów postępowania. Osobiście uważam że 40 euro należy zaliczyć jako koszt postępowania, który nie powinien zwiększać WPS a tym samym nie zwiększa opląty od pozwu.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Czerwiec 22, 2018 o 14:25

Michał, w mojej ocenie 40 euro nie można traktować jako kosztów postępowania. Zauważ, że roszczenie to nie ma nic wspólnego z wszczęciem procesu przeciwko dłużnikowi. Ono przysługuje wierzycielowi z mocy samej ustawy i nie jest uzależnione od wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.
Koszty procesu powstają tylko wtedy, gdy prowadzone jest jakieś postępowanie. Natomiast rekompensata 40 euro przysługuje wierzycielowi niezależnie od tego, czy zostanie wszczęta sprawa sądowa, czy nie. Naprawdę nie wiem dlaczego niektóre sądy zaliczają rekompensatę do kosztów procesu, jak dla mnie jest to błąd. Zachęcam do przeczytania również tego wpisu o 40 euro: https://www.pozewzfaktury.pl/40-euro-po-raz-drugi/

Odpowiedz

tadeusz Lipiec 11, 2018 o 19:42

Niestety jak dla mnie te 40 euro nie jest żadnym straszakiem. W mojej firmie i tak kontrahenci notorycznie spóźniali się z płatnością. Jedyną realną pomoca było “wykupienie” faktoringu w idea. Państwo powinno znaleźć jakieś skuteczne rozwiązanie tego problemu.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Lipiec 13, 2018 o 15:30

Tadeusz, niestety nawet i najlepsze regulacje nie pomogą w 100%. Jeżeli kontrahent nie będzie chciał dobrowolnie zapłacić w terminie, to i tak tego nie zrobi, niezależnie jakie sankcje będą mu groziły. Propozycje pewnych zmian w prawie ostatnio przedstawiło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, o czym pisałem tutaj: https://www.pozewzfaktury.pl/zielona-ksiega-raport-o-zatorach-platniczych-w-polsce/

Odpowiedz

Grzegorz Lipiec 21, 2018 o 08:30

Czy 40 euro należy się również spadkobiercy?
Pierwotne faktury wystawione przez podmiot X
Firma X odziedziczona przez spadkobiercę (Akt dzieciczenia na podstawie ustawy wprost) który prowadzi firmę Y
Wezwanie do zapłaty 40euro wystawione przez firmę Y
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
-od każdej faktury 40 euro wraz z odsetkami od momentu złożenia pozwy do momentu zapłaty
-zwrot kosztów procesu i kosztó zastępstwa
Zastanawiam się czy jest sęs składać sprzeciw? Czy jeśli złożę sprzeciw to tylko wzrosną koszta postępowania które i tak przegram.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Lipiec 26, 2018 o 15:18

Grzegorz, generalnie wierzytelności przysługujące spadkodawcy podlegają dziedziczeniu, więc 40 euro również.

Odpowiedz

bartek Sierpień 11, 2018 o 21:49

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie wymagalności. Jeżeli 7 lipca została wystawiona faktura z terminem płatności 7 lipca, a została opłacona 8 lipca to czy w takim przypadku przysługuje prawo do rekompensaty 40 Euro?

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Sierpień 14, 2018 o 10:16

Bartek, jeżeli faktura została wystawiona zgodnie z zawartą między stronami umową, to jak najbardziej nawet jeden dzień opóźnienia powoduje powstanie roszczenia o zapłatę 40 Euro.

Odpowiedz

Bartek Sierpień 14, 2018 o 11:02

A jeżeli nie było zawartej żadnej umowy mówiącej o fakturach z 0-dniowym terminem płatności (w ogóle nie było umowy), co więcej wcześniejsza praktyka wyglądała tak, że otrzymywałem proformę, którą opłacałem, a dopiero później wystawiano mi fakturę właściwą.

Odpowiedz

Wojciech Jeliński Sierpień 23, 2018 o 12:11

Bartek, umowa dotyczy przed wszystkim tego, co było przedmiotem transakcji. Faktura jest w zasadzie dokumentem, który powinien być zgodny z ustaleniami stron dotyczącymi danej transakcji. Co prawda termin płatności wskazany na fakturze, o której piszesz był 1-dniowy, ale jeżeli faktura została wystawiona prawidłowo, to roszczenie o 40 euro też przysługuje. W tej sprawie kluczową kwestią jest więc ocena prawidłowości wystawienia faktury.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: