Posts in Category

Przedsiębiorcy

Prace nad ustawą nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego zaczynają przyspieszać. Już jutro, 20 lutego 2019 r., na godz. 20:00 zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy w Sejmie. Z uwagi na to, że projekt jest bardzo obszerny i mocno zmienia procedurę cywilną, to można śmiało założyć, że po pierwszym czytaniu zostanie skierowany do komisji sejmowych w celu przeprowadzenia jego analizy. Po pracach w komisjach, projekt zostanie skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Podejrzewam, że drugie czytanie odbędzie się najwcześniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które wstępnie zaplanowane jest na termin 13-15 marca. A trzeba

Publiczna dyskusja na temat znaczenia pewnej faktury VAT nie cichnie. Gdy obserwuje się sytuację z boku, to wygląda tak, jakby naprawdę jedynym dowodem w sprawie miałaby być niepodpisana faktura VAT. A przecież w ewentualnym procesie wierzyciel ma możliwość wykazania istnienia roszczenia wieloma sposobami. I w tym wpisie przedstawię kilka możliwości, z których możesz skorzystać, jeżeli Twoja faktura jest niepodpisana przez dłużnika, a w dodatku nie zawarliście pisemnej umowy. 1) Doręczenie faktury VAT Aby udowodnić, że roszczenie udokumentowane fakturą istniało możesz przede wszystkim przedstawić dowody, które potwierdzą otrzymanie faktury przez dłużnika.

Jak zapewne sam najlepiej wiesz, prowadzenie działalności gospodarczej, to nie tylko poruszanie się w obrębie przepisów prawa gospodarczego. Do tego dochodzi jeszcze prawo podatkowe i administracyjne, a często także prawo pracy. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności zatrudniasz inne osoby, to jesteś pracodawcą. Ta pozycja powoduje, że Twoim obowiązkiem jest znajomość i przestrzeganie przepisów prawa pracy. Sam na prawie pracy się nie znam, ale jeżeli szukasz źródła informacji na ten temat, to najlepszym jest blog Prawo dla pracodawcy. Blog prowadzi Agata Kicińska, moja koleżanka z Kancelarii, która moim zdaniem jest jednym

Czas płynie bardzo szybko. Pozostały niecałe 4 tygodnie do Świąt Bożego Narodzenia, o czym nieustannie przypominają nam wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne i czekoladowe Mikołaje, które można kupić już praktycznie we wszystkich sklepach. Koniec roku tuż za pasem, a wraz z nim nadejdą rewolucyjne zmiany w dochodzeniu wierzytelności, przede wszystkim za sprawą nowej ustawy o komornikach. Pozostając jednak w temacie aktualnych przepisów, chciałbym dzisiaj zwrócić Twoją uwagę na jedno z roszczeń uregulowanych w bardzo ważnej dla wierzycieli ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Chodzi mi o uprawnienie do żądania od

Dużo było dyskusji o tym, które podmioty powinny podlegać pod nowe przepisy regulujące postępowanie gospodarcze. Oczywiście dyskusja obejmowała tylko krąg przedsiębiorców. Ustawodawca jest bowiem świadomy, że istnieje grupa przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę. Od takich podmiotów trudno oczekiwać takiego samego profesjonalizmu, jak od np. dużych spółek kapitałowych. Dlatego już we wstępnej wersji projektu przewidziano możliwość wyłączenia się spod postępowania gospodarczego, o czym pisałem TUTAJ. Przed opublikowaniem projektu pojawiały się głosy że wyłączeniem mieliby zostać objęci mikroprzedsiębiorcy. Później w pierwszej wersji projektu mowa była już o osobach rozliczających

1 2 3 4 5 7 Strona 3 z 7