Klauzule na fakturze

Wojciech JelińskiKomentarze (0)

Pamiętam jak przed maturą wszyscy nauczyciele powtarzali jak mantrę: “Uważnie czytajcie treść zadania”. Gdy człowiek słyszał to kilkadziesiąt razy dziennie, to jego jedyną słuszną reakcją na te słowa było przewrócenie oczami.

Nie zrozum mnie źle – oczywiście, że nauczyciele mieli rację. Co więcej – takie “czytanie ze zrozumieniem” jest podstawą nie tylko na egzaminach, ale również w codziennej pracy. Zwłaszcza gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zawiera różnego rodzaju umowy. Zwracałem na to uwagę już w tym wpisie, i będę cały czas to powtarzał: jeżeli chcesz odpowiednio przygotować się do ewentualnego procesu – w pierwszej kolejności zadbaj o treść faktury.

Dzisiaj dam Ci kilka wskazówek jak to zrobić, jeżeli chodzi o umieszczenie na fakturach klauzul. Jakie klauzule można zamieścić na fakturze? Poniżej kilka przykładów:

  1. Do momentu zapłaty ceny, towar pozostaje własnością sprzedawcy. Taka klauzula uprawnia sprzedawcę, w przypadku niezapłacenia ceny w terminie, do żądania odebrania wydanego towaru. Przy czym to Ty decydujesz czy chcesz dochodzić zapłaty, czy też zwrotu towaru.
  2. Podpisanie faktury oznacza potwierdzenie zgodności towaru/wykonania usługi zgodnie z zamówieniem. Taka klauzula wskazuje, że Twoje świadczenie jest kompletne i zostało wykonane prawidłowo.
  3. Podpisując fakturę odbiorca potwierdza właściwą jakość zakupionych towarów/wykonania usługi. Ta klauzula potwierdza, że świadczenie zostało przez Ciebie spełnione w należyty sposób.
  4. Odbiorca nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do zakupionych towarów/wykonanej usługi. Taka klauzula może stanowić dowód prawidłowego wykonania przez Ciebie świadczenia.

Jak pewnie sam zauważyłeś, klauzule te są do siebie dość podobne. W zasadzie klauzule mogą być rożne, a wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzisz i na czym najbardziej Ci zależy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby na fakturze takich klauzul było więcej niż jedna.

Jednak musisz pamiętać, że jakiekolwiek klauzule możesz zamieścić na fakturze tylko wtedy, jeżeli w zawartej umowie nie ma innych zapisów dotyczących danej kwestii. Jeżeli bowiem coś zostało uregulowane w umowie, to na fakturze można umieścić tylko takie klauzule, które są zgodne z treścią tej umowy.

Jest jeszcze jedna kwestia związana ze skutecznością umieszczonych klauzul. Jest to wymóg podpisania faktury przez drugą stronę. Tylko w takiej sytuacji bowiem dana klauzula będzie wywoływała skutki prawne! O podpisie na fakturze jeszcze na pewno napiszę, a na razie więcej możesz przeczytać TUTAJ. Jak się zorientujesz, czasami uzyskanie takiego podpisu to ciężka sprawa.

Chociaż… jest jedna klauzula, która nie wymaga podpisu drugiej strony, a może przyczynić się do przyspieszenia dochodzenia Twoich roszczeń. Ale o tym w następnym wpisie.

Klauzule na fakturze

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: