Marzec 2018

Ostatnio pisałem o roszczeniach należnych z faktury, gdzie wspominałem o dodatkowych roszczeniach wobec strony, która jest przedsiębiorcą. Dzisiaj rozwinę ten temat i wskażę jakie dokładnie roszczenia przysługują Ci wobec drugiego przedsiębiorcy. Zanim to jednak nastąpi – małe przypomnienie. Pojęcie przedsiębiorcy jest obecnie zdefiniowane w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i brzmi ono tak: Art. […]

Obecnie w temacie postępowania gospodarczego jest trochę spokojniej – ustawodawca przygotowuje stanowisko do dotychczas zgłoszonych uwag, dlatego wracamy do tematu jak napisać pozew z faktury. Jeżeli zebrałeś już potrzebne dowody i opisałeś stan faktyczny sprawy (czyli po prostu to, co się zdarzyło), to w pozwie musisz spełnić jeszcze jeden warunek. Określa go art. 187 § 1 pkt […]